Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nhiệm vụ truyền giáo

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

NHIỆM  VỤ  TRUYỀN  GIÁO
           ( Chúa Nhật III / C Phục Sinh )Qua mẻ cá Chúa mạc khải ta thấy
Việc giảng rao dưới quyền Thánh Phêrô
Công cuộc này ta nhận thấy rõ rồi
Việc Truyền giáo cần thể hiện đều khắp

Hình ảnh mẻ cá đầy lưới không bị rắt
Tượng trưng cho một Giáo Hội vững bền
Dù  cạm  bẫy  với  ba  thù  hại  liên
Ta Cộng đồng duy nhất “một mẻ lưới”

Do Phêrô , các lãnh đạo liên đới
Tức nhiều Giáo Hoàng nối tiếp lâu đời
Chỉ một vị Chủ chăn thế mãi thôi
Một chủ chăn ! một đoàn chiên duy nhất

Chúa truyền lệnh …Phêrô liền tuân phục
Nhờ việc thi hành đi thả lưới ngay
Việc Truyền giáo tiến triển thêm mỗi ngày
Nhờ vào việc tuân phục theo lệnh Chúa

Chính nhờ Phêrô trung thành với lời hứa
“Phải vâng lời Thiên Chúa hơn người phàm”
Khi vâng lời tận thâm tâm hân hoan
Vì Danh Chúa sẳn sàng chịu khổ nhục

Đây cũng chính nền tảng của Vâng phục
Mà các Môn đồ vâng theo Đức Giêsu
Khi Chúa kêu gọi vào làm vườn nho
Với ta ngày nay …Chúa vẫn mời gọi


Hãy loan báo Tin Mừng khắp thế giới
Trách nhiệm này mọi Tín hữu chúng ta
Luôn thưa Xin vâng khẩn thiết đấy mà
Dù cần hy sinh ! ngay cả cái chết

Cũng như Môn đồ , bạn tôi y hệt
Người ta nguyền rủa , chế diễu lắm điều
Như Thánh Phêrô nhân chứng của Tình yêu
Ta vui lên trong Yêu thương Hiệp nhất

Người Đồ đệ không bon chen cố chấp
Mọi hoàn cảnh ta thích ứng cả thôi
Vui Giáo Hội được mở rộng khắp nơi
Hoa Truyền giáo đã rộ rở đều khắp

Vì mến Chúa vui đón nhận tất cả
V ì tình yêu không biên giới  gì đâu
Lời Chúa dành cho Phêrô buổi đầu

Hãy theo Thầy và cùng Thầy Rao giảng

Đi thả lưới lệnh thầy ta cáng đáng
Cá đầy ghe nhưng lưới vững chắc hoài
Hiệp nhất trong  một niềm tin những ai
Hãy ra đi ! gấp bội mùa thu hoạch

Giáo Hội Chúa mãi muôn đời hiển hách
Nước của Ngài mãi tồn tại truyền lan
Người Tín hữu con cái Chúa sẵn sàng
Theo chân Thầy mãi tiếp tục Rao giảng


                  Cao Trí Dũng