Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cho con được thấy Chúa

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

CHO CON ĐƯỢC THẤY CHÚA
   ( Chúa Nhật II/C Phục Sinh ) 


Trước cái chết của Thầy trên Thánh Giá
Sợ rằng mình thành đối tượng ngó dòm
Các môn đệ đang sợ hãi  lắng lo
Tâm trạng họ sợ hiểm họa sẽ đến 
Nhưng tâm trạng này sớm đựơc tan biến
Khi chính Chúa hiện đến giữa các Ông
Đem niềm vui , Bình an vào tấm lòng
               Khi Toma về …các ông chia sẻ lại 
Nhưng Tôma không tin  vì cẩn trọng
Tám ngày sau , lại đến giữa các ông
Được Chúa cho xem cạnh sườn tay chân
Lòng cứng tin của Toma tan biến 
Ông tuyên xưng ngay với Chúa hiện diện
“Lạy Thầy con , lạy Thiên Chúa của con”
Đức Tin cho Ông hy vọng sắt son
Biến đổi mình…hội nhập đời sống mới 
Trong Thiên Chúa Ba Ngôi nguồn mong đợi
Phúc đời này …cả hạnh phúc mai sau
Trên Nước Chúa nơi Cao Thiêng nhiệm mầu
Cùng Chư Thánh trên Vĩnh hằng bất nhiệt 
Trước muôn vàn khó khăn thật khóc liệt
Trong xã hội ,trong cuộc sống gia đình
Làm biến đổi và suy thoái niềm tin
Nguyện trung kiên giử mãi lòng Tin tưởng 
Theo chân Ngài , làm đồ đệ của Chúa
Mỗi hằng ngày dẫu bận rộn bao nhiêu
Nhưng vì  mến ta hết dạ kính yêu
Thu xếp giờ cùng cầu nguyện dâng Chúa 
Con lạy Chúa ! cho con được thấy Chúa
Là niềm vui  tận đáy lòng chúng con
Ánh sáng Thần Linh chiếu sáng mắt con
Để không thấy nữa… những gì hư ảo… 


  Cao Trí Dũng