Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đêm vườn cây dầu

Tác giả: 
Cao Trí Dũng
 
 
ĐÊM  VƯỜN  CÂY  DẦU
 
 
 
 
 
Vườn cây dầu đi đoạn xa Cầu nguyện
 
Cảnh đêm buồn đổ xuống bóng cây đen
 
Chúa Giêsu qùy xuống viên đá bên
 
Trong thâm tâm đường thương khó đè nặng
 
 
 
Đôi mắt buồn sâu thẳm nhiều cay đắng
 
Ánh trăng mờ soi suốt cả canh thâu
 
Chúa qùy đó Ngài say sưa nguyện cầu
 
Xin Cha Ngài giúp vuông tròn Sứ mệnh
 
 
 
“Nếu có thể xin Cha cất chén đắng !”
 
Ngài trở lại thấy đồ đệ ngủ yên
 
Chúa lại đi Cầu nguyện nữa ngay liền
 
Nguyện hồi lâu Ngài đích thân trở lại
 
 
 
Thấy các ông lại lặng thinh êm ngủ
 
“Sao các con không thức được vài giờ
 
Với cùng Thầy ta cầu nguyện đi cơ..! ”
 
Ngài nói rồi lại đi Cầu nguyện nữa …
 
 
 
Qua sương lạnh của đêm dài ủ rủ
 
Trời gần sáng có đoàn người tới cà
 
Mang gậy gộc …trong đó có Juda
 
Nó lạnh lùng bước tới hôn mặt Chúa
 
 
 
Đoàn người đến họ chung quanh vây bủa
 
Điệu Chúa đi các Tông đồ buồn rầu
 
Vài Thánh Nữ cùng Đức Mẹ theo sau
 
Lòng Mẹ buốt ! như gươm thâu đau điếng
 
 
 
 
Đời cánh chung xem chừng cũng gần đến
 
Hãy ăn năn theo chính lộ mau lên
 
Để dọn lòng lãnh Ơn phúc linh thiêng
 
Vì ngày giờ của Chúa đến bất chợt
 
 
 
Hãy Cầu nguyện và Phục vụ không ngớt
 
Luôn nhìn lên Ảnh Chúa chịu đóng đinh
 
Suốt qúa trình Thương khó Chết- Phục Sinh
 
Ngài vì  yêu ! chết thay treo  Thập Giá.. !...
 
 
 
Chúa chết đi để Cứu độ Thiên hạ
 
Ước gì Ơn Cứu độ xuống mọi người
 
Để hồn họ hưởng ơn Chúa Ba ngôi
 
Muôn ơn phúc tuôn xuống trên nhân thế
 
 
 
Ngày Con Chúa Đấng Quyền uy Đại Đế
 
Con Thiên Chúa đến cứu chuộc. thế nhân
 
Đường Thương khó, con đường hẹp tối cần
 
Dẫu trĩu nặng làm con Tim đau nhói   
 
 
 
Đau Tim Chúa ! đau lòng ta tự hối
 
Ray rứt bâng khuâng hòa quyện vào nhau
 
Ơn Con Chúa thương yêu quả nhiệm mầu
 
Đến lúc nào … sao chưa chịu cải hóa    
 
 
 
Con van xin ! Ơn Phù Trợ Thánh hóa
 
Cứu con đi ! giúp đồng hành với con
 
Để bên Chúa kỳ vọng sẽ vuông tròn  
 
Yêu ! Được Yêu đời sẽ Tuyệt vời nhất
 
  
 
 
 
                Cao Trí Dũng