Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa đã Phục Sinh

Tác giả: 
Cao Trí Dũng
 
 
CHÚA ĐÃ PHỤC SINH


Chúa sống lại muôn lòng người hớn hở
Hàng tỷ người hồn chan chứa niềm vui
Ngài Lên Trời các Đồ đệ bùi ngùi
Cả Triều Thần Mừng đón ! Ôi hoan lạc

Các Thiên Thần chào mừng vui nhớn nhác
Cả bầu Trời mây vờn đẹp sáng trưng
Muôn lòng người hân hoan đến vô chừng
Mọi cây cỏ… muôn hoa lá nở rộ

Chúa trải qua muôn gian nguy khốn khổ
Ba mươi năm sống ẩn dật một đời
Ba năm cuối Ngài Rao giảng khắp nơi
Vọng vang Lời Tin vui được luân chuyển

Giờ lên Trời bao tâm hồn lưu luyến
Muôn lòng dạ của con cái hân hoan
Cả Thiên Đàng lộng lẫy đẹp huy hoàng
Khắp trần thế Mừng Phục sinh kỷ niệm

Các Thiên Thần hoan ca hòa đàn đệm
Mừng Con Chúa Đấng Phục sinh lên Trời
Ôi huyền nhiệm Chúa Cao thiêng Chúa ơi
Đấng Quyền uy Đất Trời vang Chúc tụng

Chúa Sống lại chúng ta tràn hy vọng
Sẽ cạnh Ngài nơi ngai tòa Ba Ngôi
Có Mẹ hiền Maria kia rồi
Ta sướng vui được cùng Mẹ Chúc tụng

Hoan hô Con Chúa Ngôi Hai
Mừng Chúa Sống lại lên Trời Vinh Quang


Cao Trí Dũng