Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Youtube: Linh Mục Một Huyền Nhiệm

Tác giả: 
Phạm Trung

Youtube bài hát "Linh Mục Một Huyền Nhìệm"

Phổ từ thơ: Xuân Ly Băng.- Nhạc: Phạm Trung - Trình Bày: Hợp Ca

See video