Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tình yêu Thánh Giá song hành

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

TÌNH  YÊU  THÁNH  GIÁ  SONG  HÀNHỞ trên đời chỉ Tình Yêu qúi nhất
Tình yêu thật xuất phát từ khổ đau
Từ đau khổ Tình yêu càng nhiệm mầu
Chính Thánh giá ngoài ra không gì khác

Để nói lên một tình yêu sâu sắc
Tình yêu này thật nồng cháy thâm trầm
Càng khổ đau càng sâu đậm uyên thâm
Yêu thương nhiều tâm hồn càng cao cả

Người Do Thái đi tìm những dấu lạ
Còn Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan
Với chúng ta thường điên rồ lo toan
Bằng lý trí hạn hẹp của nhân loại

Chúa dùng cái nghịch lý làm vĩ đại
Tám mối phúc… thật nghịch lý trên đời
Nó đối đầu xung khắc với khắp nơi
Thánh giá hoàn tất đỉnh tình yêu xuống

Lòng tin không cảm nhận thật oan uổng
Hãy nhìn lên Con Người bị treo cao
Trên Thánh giá Người khốn khổ chừng nào
Sống niềm tin ta cần nên linh hoạt

Là con Chúa phải chọn lựa dứt khoát
Đi theo Ngài cần hy sinh bản thân
Nguyện từ bỏ mọi xấu xa đi dần
Hầu dể dàng nối kết Trời với đất

Và cũng nối kết với nhau nên thật
Tại điểm nối kềt cạnh khổ giá Ngài
Hơn hết chúng ta, ưu thế hơn ai
Đến điểm hẹn ngay dưới chân Thánh giá

Tình yêu – Thánh giá tốt lành
Sướng vui,  khốn khổ thưc hành yêu thương 


                Cao Trí Dũng