Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Youtube: Lời Sám Hối Bên Vệ Đường

Tác giả: 
Phạm Trung

 

Youtube nhạc: Lời Sám Hối Bên Vệ Đường

Thơ: M. Madalena Hoa Ngâu

Phổ nhạc: Phạm Trung
Tiếng hát: Minh Quang

See video