Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mặt Ngài sáng chói

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

MẶT  NGÀI  SÁNG  CHÓI  
                  ( C N Tuần II / C -M C)Ta được nghe những Lời thật thanh thỏa
Do Chúa Cha nói về Con một Ngài
Khi Chúa Giêsu hiến mình cho ai
Bên giòng Giodan đổ tội nhân loại

Giờ Taborê Chúa Cha thương đoái
Cha hài lòng về việc Con hiến mình
Làm của Lễ Hiến tế ...để  Cứu tinh
Trạng thái Hiển Dung ! Ôi Tuyệt vời ấy

Cho nên Ngài biến mình sáng láng vậy
Khuôn mặt ta sau này cũng xinh tươi
Cũng sẽ biến mình tốt đẹp rạng ngời
Giống hình thể mà Phúc âm nói đến

Trong Mùa Chay mùa hối tội dâng hiến
Để phục vụ chăm lo cho mọi người
Đồng thời ta rà xét lại cuộc đời
Hãy sống sao trọn ân tình con Chúa

Được hiến mình Tuyệt vời qúi hóa qúa
Nhất mỗi lần dự Tiệc Thánh Con Ngài
Và mỗi khi nghe giảng Lời… phúc ơi
Gặp được Chúa ! mặt ngời sáng ta thấy

Đây Con Ta ! hãy nghe Lời Người dạy
Vì Chính Ngài đã được Ta chọn rồi
Ánh sáng Chúa chiếu dọi ở khắp nơi
Khuôn mặt Cha ! ở nơi Người biểu hiện

Ba Môn đồ nhận ra Thầy Vinh hiển
Cho con nhận Chúa … nơi kẻ bần cùng
Như Phêrô mừng reo …Chúa Hiển dung
Ở lại đây ! thì Hạnh Phúc vô cùng…!....                   Cao Trí Dũng