Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hạnh phúc trên hết

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

HẠNH  PHÚC  TRÊN  HẾTTiên vàn hãy… lo tìm kiếm Nước Chúa
Và sau nữa Đức Công Chính của Người
Mọi sự khác Ngài sẽ thêm cho ngươi
Vậy ta đừng cần phải lo mai mốt

Ngày nào có cái khổ của ngày ấy
Con lạy Cha ! là Chúa tràn yêu thương
Là Chân lý, là ánh sáng soi đường
Chúa nguồn sống Đấng vĩnh cửu bất diệt

Ngài cùng đích nơi điểm hẹn cần thiết
Cho tương lai của cuộc sống mai sau
Một cuộc sống thật hạnh phúc nhiệm mầu
Xin Ơn Ngài hộ giúp con mạnh tiến

Sống Niềm tin với tinh thần dâng hiến
Xin Ngài giúp con vững bức theo Ngài
Đừng để con xa rời Chúa Ngài ơi
Nhưng luôn mãi hộ trì con vững bước

Sống bên Chúa trong ánh mắt ân phước
Con sướng vui sống tình nghĩa với Ngài
Xin Ngài thương xuống Thánh ân Chúa ơi
Để con mãi trọn đời phụng sự Chúa…

Noi gương Mẹ sống theo Chúa Phúc qúa
Cả một đời hiến tế mình đồng công
Đi đường hẹp Đường khổ giá gai chông
Nhưng chan hòa muôn sắc hoa rộ nở

Theo chân Chúa con đường sáng rạng rỡ
Đường sinh lộ dẫn đến cõi Phúc vinh
Trên Nước Chúa dào dạt muôn hương tình
Yêu ! mãi yêu ! Ôi chan chứa hạnh phúc

          Thiên Đàng Phúc Lộc hân hoan
Hưởng Nhan Thánh Chúa Vinh quang muôn đời

                      Cao Trí Dũng