Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chia sẻ kinh nghiêm Đức Tin

 

Chia sẻ kinh nghiệm Đức Tin

Trong năm Đức Tin, xin gởi đến mọi người chia sẻ kinh nghiệm Đức Tin của một tín hữu ẩn danh.

 

Đức Chúa Cha là ai đối với con? 40 năm trước con được học kinh và Bổn, các Soeur dạy: “Chỉ có một tội trọng mà thôi đã đáng bị phạt đời đời ở dưới hỏa ngục. Nạn lụt Đại Hồng Thủy, Thiên Chúa tiêu diệt cả loài người tội lỗi, chỉ có gia đình ông Noe và súc vật được chọn thì được cứu sống trên tàu”. Nên lúc đó con nghĩ, Thiên Chúa là quan tòa độc ác, vì thế trong thời gian đó con giữ đạo chỉ vì sợ bị phạt xuống hỏa ngục mà thôi.

 

Biến cố lớn nhất con được Chúa thương xót cứu qua Mẹ chí ái. Miền Nam Cộng Hòa sụp đổ, và Bắc Việt xâm chiếm, con là Thượng Sĩ Hải Quân, với 21 năm lính, bị đối xử khắc nghiệt, gia đình đói khổ cùng cực. Con chạy đến dưới chân Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, và Mẹ đã dẫn con đến với Chúa Giê-su Ki-tô. Con được học Kinh Thánh ở Dòng Chúa Cứu Thế tại Nha Trang từ năm 1976, và ở Tòa Giám Mục Nha Trang con học lén lút vào mỗi chiều thứ sáu và thứ bảy. Sau 14 năm ở Việt Nam và 5 năm tỵ nạn ở Phi-luật-Tân, con luôn được học và thực hành Kinh Thánh. Chúa Giê-su Ki-tô đã cải thiện con với LỜI + MÁU + THỊT cực thánh của Ngài. Nên Chúa Giê-su Ki-tô là CHA, CHÚA, ANH HAI, là BẠN CHÍ THIẾT của con.

 

Nền tảng quan trọng của con trong đời sống Đức Tin vào Chúa. Tin vào Chúa Giê-su Ki-tô đã phục sinh vinh hiển. Ngài đã chiến thắng tử thần. Thắng và truất quyền tên đầu mục thế gian là Satan. Ngài đã cứu chuộc loài người, và ban cho những ai TIN YÊU vào Ngài, được phúc trở nên con cái của Thiên Chúa. Cùng chịu thương khó với Ngài, thì sẽ cùng được phục sinh vinh hiển với Ngài.

 

Tại sao con lai TIN YÊU vào Thiên Chúa? Vì Thiên Chúa là TÌNH YÊU. Ngài đã yêu thương con là kẻ tội lỗi, dù con đã đóng đanh Đức Giê-su Ki-tô, Con Chí Thánh, Chí Ái của ĐỨC CHÚA CHA, rất nhiều lần, mỗi lần con phạm tội trọng.

Đức Giê-su phán “Kẻ được tha nhiều thì yêu nhiều”.

 

Biến cố thứ hai không thua gì biến cố thứ nhất: Nhờ Mẹ đến với Chúa. Mẹ Chí Ái bảo con: Ngài bảo gì, con hãy làm theo. Vậy Chúa Giê-su bảo con:

1.     Hãy cầu xin Lòng Thương Xót của Chúa.

2.     Hãy tín thác vào Chúa.

3.     Hãy thực hành Lòng Thương Xót của Chúa.

 

Điều 1 và điều 2 thực hành thì tương đối dễ, nhờ ơn Mẹ Chí Ái giúp. Nhưng điều 3 quả là khó, trải qua 2 năm cầu nguyện và cố gắng thực hành Lòng Thương Xót của Chúa. Với sự trợ giúp của Mẹ Chí Ái, từ từ mỗi ngày một ít, con đã biết phải quên mình đi, mới có thể yêu CHÚA qua những người nghèo cả linh hồn và thể xác. Yêu thương và tha thứ cho kẻ làm hại con,

để từ nay con sống, là sống cho TÌNH YÊU,

và dầu cho con chết, là chết cho TÌNH YÊU.

 

Một tín hữu ẩn danh.