Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

LỜI NGUYỆN BAN MAI XIN BẨY ƠN CHÚA THÁNH THẦN.

 


Lời nguyện:
Cùng với Mẹ Maria, con nài xin Chúa hãy đổ đầy Thánh Thần Chúa xuống trên con để Người hướng dẫn con trong ngày hôm nay và suốt cả đời con. Xin Chúa cho con luôn được sống trong ơn Thánh Chúa, luôn bước đi trong đường tình yêu và chân lý, đường cứu rỗi và toàn thiện.

 

Chúa Nhật: Xin Chúa ban cho con ơn KHÔN NGOAN của Thánh Thần Chúa, để con biết tìm Chúa trước tiên, và biết nhìn mọi việc với cái nhìn đầy yêu thương Chúa.

 

 

Thứ Hai: Xin Chúa ban cho con ơn THÔNG MINH của Thánh Thần Chúa, để con cảm biết các chân lý đức tin tự đáy lòng, sống theo chân lý ấy và biết cách truyền đạt các chân lý ấy cho tha nhân.

 

Thứ Ba: Xin Chúa ban cho con ơn BIẾT LO LIỆU của Thánh Thần Chúa, để con biết xếp đặt ngày giờ và công việc đúng theo thánh ý và chương trình yêu thương của Chúa.

 

 

Thứ Tư: Xin Chúa ban cho con ơn SỨC MẠNH của Thánh Thần Chúa, để con đủ nhẫn nại chịu đựng những khó khăn thử thách trong cuộc sống, đủ nghị lực và can trường chu toàn những bổn phận Chúa giao phó.

 

Thứ Năm: Xin Chúa ban cho con ơn HIỂU BIẾT của Thánh Thần Chúa, để con biết nhìn thấy Chúa nơi mọi người, mọi vật, mọi biến cố trong cuộc đời để quy hướng tất cả về Chúa và biết thoát ly mọi sự để được tự do yêu mến Chúa.

 

 

Thứ Sáu: Xin Chúa ban cho con ơn ĐẠO ĐỨC của Thánh Thần Chúa để con luôn sống với Chúa trong tình con thảo và sống với mọi người bằng tình huynh đệ chân thành.

 

Thứ Bảy: Xin Chúa ban cho con ơn KÍNH SỢ Chúa của Thánh Thần Chúa, để con luôn biết sống trong sự hiện diện đầy quyền năng và tình thương của Chúa và thà chết chẳng thà phạm tội mất lòng Chúa.