Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK : Mùa Xuân Giáo Hội

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ MÙA XUÂN GIÁO HỘI


Đất Trời đang bước vào Mùa Xuân.
Xin gởi đến các bạn ô chữ Mùa Xuân
với những gợi ý từ Thánh Kinh.


 


Những gợi ý:
 

01. Tiên tri Hôsê đã lập gia đình, nhưng người vợ của ông luôn ngoại tình, không trung thành với ông. Tiên tri Hôsê đã dùng cuộc hôn nhân của mình để loan báo sự bất trung của dân Ítraen với Thiên Chúa, như người vợ bất trung với chồng, khi bà chạy theo những người đàn ông khác. Người vợ bất trung của tiên tri Hôsê tên là gì? (Hs 1,2-5).
 

02. Vua Giosigia, vua nước Giuđa, sau khi nghe một đoạn Sách Thánh vừa tìm được, nhà vua đã xé áo mình và sai tư tế Khinkhigiahu đến thỉnh vấn nữ tiên tri những điều được viết trong Sách. Người nữ tiên tri này tên là gì? (2V 22,11-20).
 

03. “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, Thần khí tôi hoan hỉ vui mừng vì Đức Chúa, Đấng cứu độ tôi”. Người hát vang bài ca ngợi khen này tên là gì? (Lc 1,46-48).
 

04. Ông Phêlích, tổng trấn Giuđêa, xét xử và giam giữ thánh Phaolô, cùng với vợ là người Do thái, hay cho vời thánh Phaolô đến để nghe ông nói về lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Vợ ông Phêlích tên là gì? (Cv 21,1-27).
 

05. Người phụ nữ đã giết tướng giặc Hôlôphécnê tên là gì? (Gđt 1,1…).
 

06. Vợ của tướng Urigia, sau này được vua Đavít cưới làm vợ, đã sinh ra vua Salomon. (2Sm 12,24).
 

07. Nữ tiên tri đang ở trong Đền thờ, khi ông Giuse và bà Maria mang trẻ Giêsu đến để dâng lên Thiên Chúa cùng với lễ vật tên là gì? (Lc 2,22-24).
 

08. Thời gian trốn vua Saun trong sa mạc, ông Đavít sai người đến với ông Navan để xin đồ ăn, nhưng những người của ông Đavít đã bị sĩ nhục. Người vợ của ông Navan biết được chuyện ấy liền đi nhận lỗi và đã được tha thứ. Sau này bà trở thành vợ của ông Đavít. Bà tên là gì? (1Sm 25,1-40).
 

09. Con gái Ông Rơuên, tư tế của Madian, người có 7 cô con gái. Người chị được gả cho ông Môsê tên là gì?  (Xh 2,21).
 

10. Tướng Xixơra, chỉ huy quân Giavin, đã hỏi xin bà vợ ông Khêve người Kêni: “Cho tôi xin chút nước uống vì tôi khát quá”. Vợ ông Kheve tên là gì? (Tl 4,19).
 

11. Mẹ của ông Aharon và ông Môsê tên là gì?  (Xh 6,1-27)
 

12. Tại Giaphô, có một bà đầy công đức đã lâm bệnh và đã chết. Bà được Thánh Phêrô làm cho sống lại. Bà tên là gì? (Cv 9,32-38).
 

13. Vợ của ông Láppiđốt, một nữ ngôn sứ, một thủ lãnh vĩ đại của dân Ítraen đã chống lại ách thống trị của vua Canaan. Bà tên là gì?  (Tl 4,4).
 

14. Ông Philêmon là một người đạo đức tại Côlôxê, các tín hữu thường hay tụ họp tại nhà ông. Vợ ông và con trai Ackhíppô hay giúp thánh Phaolô phục vụ anh em tín hữu và loan báo Tin mừng. Vợ ông Philêmon tên là gì? (Plm 2).


Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?Lời giải đáp

 

01. Bà Gôme (Hs 1,2-5).
02. Bà Khunđa (2V 22,11-20).
03. Bà Maria (Lc 1,46-48).
04. Bà Đơruxila (Cv 21,1-27).
05. Bà Giuđitha (Gđt 1,1…).
06. Bà Bátseva (2Sm 12,24).
07. Bà Anna (Lc 2,22-24).
08. Bà Avigagin (1Sm 25,1-40).
09. Bà Xíppôra (Xh 2,21).
10. Bà Giaen (Tl 4,19).
11. Bà Giôkhevét (Xh 6,1-27)
12. Bà Tabitha (Cv 9,32-38).
13. Bà Đơvôra (Tl 4,4).
14. Bà Ápphia (Plm 2).

 

 

Hàng dọc : MÙA XUÂN GIÁO HỘI

 

NGUYỄN THÁI HÙNG
Email: hungvinhson@gmail.com