Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK : Cung Chúc Tân Xuân

Tác giả: 
Nguyễn Thái HùngVUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ CUNG CHÚC TÂN XUÂN

Đất Trời đang bước vào Mùa Xuân.
Xin gởi đến các bạn ô chữ Mùa Xuân
với những gợi ý từ Thánh Kinh.


 


Những gợi ý

01. Người cùng với ông Giuse Arimathia, đã mang theo một trăm cân mộc dược trộn với lô hội. Các ông lãnh thi hài Chúa Giêsu, lấy khăn vải tẩm hương liệu mà quấn, theo tục lệ chôn cất của Do thái tên là gì? (Ga 19,38-40)
 

02. Khi Giuđa mất đi, các Tông đồ muốn chọn một người thay thế chỗ của Giuđa. Họ đề cử hai người, một là Matthia, người sau này đã được chọn, còn người kia là Giôxếp, biệt danh là Basaba, cũng gọi là gì? (Cv 1,23)
 

03. Vợ của ông Giôgiakim, con gái ông Khenkigia, xinh đẹp tuyệt trần và biết kính sợ Thiên Chúa, nhưng lại bị hai kỳ mục rắp tâm hãm hại khi không chiều theo ham muốn dục vọng của hai ông. Nàng tên là gì?
(Đn 13,1-64).

 

04. Ngôn sứ từ Giêrusalem xuống Antiôkhia được Thần Khí soi sáng, báo trước là sẽ có nạn đói lan khắp trong cả thiên hạ, nạn đói sẽ xảy ra dưới thời Hoàng đế Cơlauđiô tên là gì?  (Cv 11,27-30)
 

05. Người được Đức Chúa đổi tên thành Ítraenlà ai? (St 35,6-8)
 

06. Vị ngôn sứ đã dùng đời sống hôn nhân của mình để cảnh tỉnh Dân Ítraen về với Chúa tên là gì?  (Hs 1,1…)
 

07. Người phụ nữ đã giết tướng giặc Hôlôphécnê. (Gđt 1,1…).
 

08. Thư ký của Thánh Phaolô khi chép bức thư của Ngài gởi cho tín hữu Rôma tên là gì? (Rm 16,22)
 

09. Vua Asuêrô đã chọn em họ ông Moócdokhai, người Do thái làm Hoàng hậu. Bà tên là gì?(Et

1,1…).
 

10. Ngôn sứ được đưa về trời bằng xe lửa là ai? ( 2V 2,7-13)
 

11. Khi đến Xêdarê để chào ông Phéttô, vua Ácrippa và vợ đã gặp Thánh Phaolô và nghe lời bào chữa của ngài. Vợ vua Ácrippa tên là gì? (Cv 25,13-27)
 

12. Người con gái mà ông Calếp hứa gã cho ai đánh chiếm thành Kiagiát Xêphe tên là gì? (T l 1,1-21)
 

13. Người đã đưa dân Ítraen vào đất hứa. (Gs 1,1…)
 

14. Người đã giết tướng không lồ Gôliát tên là gì?  (1 Sm 17,48-51)
 

15. Tổ phụ Giacóp có 12 người con trai, nhưng chỉ có 1 cô con gái do bà Lêa sinh ra. Cô gái ấy là gì? (St 30,21).
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?Lời giải đáp:

 

01. Ông Nicôđêmô (Ga 19,38-40)
02. Ông Giúttô (Cv 1,23)
03. Bà Susanna (Đn 13,1-64)
04. Ngôn sứ Agabô (Cv 11,27-30)
05. Ông Giacóp (St 35,6-8)
06. Ngôn sứ Hôsê (Hs 1,1…)
07. Bà Giuđitha (Gđt 1,1…).
08. Ông Técxiô (Rm 16,22)
09. Bà Étte (Et 1,1…).
10. Ngôn sứ Êlia ( 2V 2,7-13)
11. Bà Bécnikê (Cv 25,13-27)
12. Cô Acxa (T l 1,1-21)
13. Ông Giôsuê ( Gs 1,1…)
14. Chàng thanh niên Đavít (1 Sm 17,48-51)
15. Bà Dina (St 30,21)


Hàng dọc : CUNG CHÚC TÂN XUÂN

 

NGUYỄN THÁI HÙNG
http://vuihocthanhkinh.blogspot.com/