Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK : Tết Nguyên Đán

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ TẾT NGUYÊN ĐÁN

Đất Trời đang bước vào Mùa Xuân.
Xin gởi đến các bạn ô chữ Mùa Xuân
với những gợi ý từ Thánh Kinh. 

 


 

“Phúc thay ai xót thương người, 

vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương”.

Tin Mừng thánh Mátthêu 5,7
 

Những gợi ý:


01. Vị tông đồ vắng mặt khi Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ lần đầu tên là gì? (Ga 20,19-29)

 

02. Ai đã nói với Đức Giêsu : “Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay ! Chúng con xin dựng 3 cái lều, 1 cho Thầy, cho ông Môsê và 1 cho ông Êlia.” ?(Lc 9,28-36)


03. Tổng trấn đã kết án Chúa Giêsu tên là gì? (Ga 19,25-27)

 

04. Qua việc cứu chữa người mù từ thưở mới sinh, ơn cứu độ của ai được tỏ hiện ?(Ga 9,1-41)


05. Người cứu chữa anh mù từ thưở mới sinh tên là gì? (Ga 9,1-41)

 

06. Cô Mácta nói : “Con vẫn tin Thầy là ... ... ... , con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian”.(Ga 11,27)


07. Làng có giếng của ông Giacóp tên là gì ?(Ga 4,1- 43)

 

08. “Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả thật … … … Thiên Chúa đã đến giữa các ông.”(Lc 11,14-22)


09. Vị Tông đồ thưa với Đức Giêsu : “Ở đây có 1 em bé có năm chiếc bánh và hai con cá” là ai ?(Ga 6,5)

 

10. Người thuộc hàng tư tế Do Thái đến gặp Chúa ban đêm, cũng đến hạ xác Ngài tên là gì? (Ga 19,38-42)


11. Mẹ Đức Giêsu (Mt 1,16)

 

12.Tổng trấn xứ Xyri, thời Chúa Giêsu sinh ra tên là gì? (Lc 2,1-20)


Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 

Lời giải đáp

 

01. Tông đồ TÔMA (Ga 20,19-29).
02. Thánh PHÊRÔ (Lc 9,28-36)
03. Tổng trấn PHILATÔ (Ga 19,25-27)
04. THIÊN CHÚA (Ga 9,1-41)
05. ĐỨC GIÊSU (Ga 9,1-41)
06. ĐỨC KITÔ (Ga 11,27)
07. XYKHA (Ga 4,1- 43)
08. TRIỀU ĐẠI (Lc 11,14-22)
09. Tông đồ ANRÊ (Ga 6,5)
10. Ông NICÔĐÊMÔ (Ga 19,38-42)
11. Bà MARIA (Mt 1,16)
12. Tổng trấn QUIRINIÔ (Lc 2,1-20)

 

Hàng dọc : TẾT NGUYÊN ĐÁN

 

NGUYỄN THÁI HÙNG
Email: hungvinhson@gmail.com