Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK : Xuân Quý Tỵ

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
XUÂN QUÝ TỴ

 

Đất Trời đang bước vào Mùa Xuân.
Xin gởi đến các bạn ô chữ Mùa Xuân
với những gợi ý từ Thánh Kinh.

 

Những gợi ý

 

 

01. Một sinh vật đứng chực sẵn trước mặt người Phụ Nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà. Sinh vật này tên là gì? (Kh 12,4)

 

02. Ai đã nói chuyện với ông Nicôđêmô về chuyện con rắn đồng trong sa mạc? (Ga 3,1-10)

 

 

03. Con vật đã cám dỗ người đàn bà trong vườn địa đàng. (Stk 3,1…)

 

04. Chúa Giêsu khuyên các môn đệ hãy khôn ngoan như con vật này. (Mt 10,18)

 

 

05. Theo sách Sáng Thế Ký, con rắn là loài thế nào? (Stk 3,1)

 

06. Trong sa mạc, dân chúng kêu ca thì bị những con rắn cắn chết. Đức Chúa phán bảo ông Môsê làm con rắn đồng treo lên cao để những ai bị rắn cắn nhìn lên thì được gì? (Ds 21,8)

 

 

07. Một con rắn lớn được dân nào sùng bái song đã bị ngôn sứ Đanien giết chết? (Đne 14,23-30)

 

08. Tại sông Giođan, khi thấy nhiều người thuộc phái Pharisêu và phái Xađốc đến chịu phép rửa, ông Gioan nói với họ ‘Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn điều gì của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy?’  (Mt 3,7)
 

 

09. Theo sách Khải Huyền, Con Mãng Xà, tức là Con Rắn xưa, cũng gọi là gì? (Kh 20,2)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH : XUÂN QUÝ TỴ

 

01. Con Mãng Xà (Kh 12,4)
02. Đức Giêsu (Ga 3,1-10)
03. Con rắn (Stk 3,1…)
04. Con rắn (Mt 10,18)
05. Xảo quyệt (Stk 3,1)
06. Được sống (Ds 21,8)
07. Babylon (Đne 14,23-30)
08. Cơn thịnh nộ (Mt 3,7)
09. Ma quỷ (Kh 20,2)

Hàng dọc : XUÂN QUÝ TỴ

NGUYỄN THÁI HÙNG
http://vuihocthanhkinh.blogspot.com/