Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

KINH LINH HỒN CHÚA GIÊSU (ANIMA CHRISTI)

KINH LINH HỒN CHÚA GIÊSU (ANIMA CHRISTI)
(Thánh Ignatius Loyola)

 

 

Lạy Linh Hồn Chúa Kitô, xin làm cho con nên thánh. Lạy Xác Thánh Chúa Kitô, xin ban cho con ơn cứu rỗi. Lạy Máu Thánh Chúa Kitô, xin cho con yêu mến Chúa. Lạy Nước cạnh sườn Chúa Kitô, xin rửa con thanh sạch. Vì sự thương khó Chúa Kitô, xin cho lòng con bền vững, Lạy Ðức Chúa Giêsu nhân từ, xin nhận lời con cầu nguyện.

 

Xin Chúa giữ con nơi thương tích Chúa. Xin đừng để con lìa xa Chúa. Xin Chúa chữa con khỏi tay kẻ thù. Xin Chúa gọi con trong giờ lâm tử. Xin Chúa dạy biết chạy đến cùng Chúa, Hiệp cùng các Thánh mà ngợi khen Chúa đời đời chẳng cùng. Amen.”

 

 

(Ðược một ơn tiểu xá 300 ngày nếu đọc. Ðọc sau khi rước lễ thì được một ơn tiểu xá 7 năm.)