Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

KINH CẦU CHO CÁC LINH HỒN.

 


Lậy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đưa các linh hồn lên Thiên đàng, nhất là những linh hồn cần thêm lòng thương xót Chúa hơn.