Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa chịu Phép Rửa

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

CHÚA  CHỊU  PHÉP  RỬAChúa Giêsu Ngài vô cùng Thánh Thiện
Đấng Đại Thánh trinh trắng vượt muôn loài
Tuyệt vời nhất  đất trời không một ai
Ngoài Cha ra không ai bằng Con Chúa

Thế mà Ngài rất khiêm nhu tự hạ
Nhận Phép Rửa từ tay Thánh Gioan
Gương tự hạ của Ngài tuyệt chan hòa
Hôm nay nhìn Bài học lớn từ Chúa

Ngài Đại Thánh ! trắng trong hơn tất cả
Không một ai quyền uy hơn được Ngài
Vì chính Ngài là Con Chúa Ngôi Hai
Cả Ba Ngôi cùng một Chúa Quyền phép

Thế mà Ngài xuống thế đi đường hẹp
Đường khổ giá chết chịu nạn thay ta
Nơi máng cỏ không chăn nệm mùng màn
Ngài sinh ra trong máng lừa nhớp nhúa

Hình Bồ Câu trong ngày nhận Phép rửa
Đã nói lên rõ ràng thân thế Ngài
“Này Con yêu dấu đẹp lòng ta mọi đàng”
Đã chứng minh Ngài rất là Thánh đó

Ngài không cần tiếng hoan hô ủng hộ
Không cần ai nhận ra Ngài là Vua
Không cần mặc áo cẩm bào rực rỡ
Thái độ này đẹp lòng Thiên Chúa Cha

Mọi vinh hoa bên ngoài Ngài từ bỏ
Để hòa nhập vào giòng người thế trần
Ngài cúi mình bên bờ sông Gio-đan
Qua Thánh Gioan Ngài chịu Phép rửa

Dù ta tài giỏi đến mấy đi nữa
Cũng không vì thế mà tự huênh hoang
Ai tự hào hãy tự hào trong Chúa
Gương khiêm hạ của Chúa thật huy hoàng                    Cao Trí Dũng