Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ánh sao hành trình

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

ÁNH  SAO  HÀNH  TRÌNHLễ Giáng sinh xem như Ơn Cứu độ
Mà Thiên Chúa ban xuống cho Dân Người
Nhưng qua Biến cố Hiển Linh khắp nơi
Được Ánh Sao dẫn  đường ta đến ChúaCác Dân ngoại đúng như Lời Chúa hứa
Cùng thừa kế …một thân thể làm thành
Ba Đạo sĩ cấp qúi tộc Đại gia
Còn Mục đồng chỉ hai bàn tay trắngHọ đưa chiên cừu đến phà hơi ấm
Cho Con Chúa Bé Hài Nhi mới sinh
Họ tay trắng đến viếng Chúa vì Tình
Còn Ba Vua gác bỏ mọi Công việcBăng đường dài vì khao khát Chân lý
“Vác Thập giá của mình mà theo Thầy”
Hãy từ bỏ … việc không cần từ đây
Để nguyện lòng hướng Sao lạ mà tiếnLà Tín hữu nguyện trọn đời dâng hiến
Cho công việc Phụng thờ Bé Giêsu
Ngài là Vị Cứu tinh đến chuộc ta
Để chu toàn việc Cứu độ nhân thếNgôi sao ấy là mặt Trời Công chính
Vua người Do Thái mới sinh ở đâu
Ngài là Giêsu Ngôi Hai Nhiệm mầu
Hãy tìm đến muôn Dân cùng thờ lạyNhắm đúng đường hướng, theo Ánh Sao lạ
Tìm Vua Do Thái Vua của muôn Dân
Một Đức Vua hạ giới cảnh nghèo hèn
Ngài là Đấng bỏ Trời đến Cứu độPhúc ai gặp được Chúa … lòng nở rộ
Hãy cởi bỏ mọi thói hư thế gian
Đi đường khác , đường cũ phải tránh xa
Để hướng đến … theo  ánh sáng Sao Lạ                 Cao Trí Dũng