Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Cuộc Đời Ông Nôê

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
CUỘC ĐỜI ÔNG NÔÊ
Sáng Thế Ký 6,9-12( x. 6,1-9,28)

 


THÁNH KINH

 

9 Đây là gia đình ông Nô-ê: Ông Nô-ê là người công chính, hoàn hảo giữa những người đồng thời, và ông đi với Thiên Chúa.10 Ông Nô-ê sinh ba con trai là Sêm, Kham và Gia-phét.11 Đất đã ra hư hỏng trước nhan Thiên Chúa và đầy bạo lực.12 Thiên Chúa nhìn đất và thấy nó đã ra hư hỏng, vì mọi xác phàm đã theo nếp sống hư hỏng trên mặt đất.

 

 


9 These are the descendants of Noah. Noah, a good man and blameless in that age,10 for he walked with God, begot three sons: Shem, Ham, and Japheth.

 

11 In the eyes of God the earth was corrupt and full of lawlessness.

 

12 When God saw how corrupt the earth had become, since all mortals led depraved lives on earth

 


I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu thánh Kinh Stk 6,13-14a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

II. TRẮC NGHIỆM


01. Ông Noê có bao nhiêu người con (Stk 6,9)
a. 2 người con
b. 3 người con
c. 7 người con
d. 12 người con

 

02. Những người con của ông Nô ê tên là gì? (Stk 6,9)
a. Cain, Aben, Sết
b. Sem, Kham, Giaphết
c. Kham, Sết, Cain
d. Giaphết, Cain, Sem


03. Ông Noê làm nghề gì? (Stk 6,22)
a. Đánh cá
b. Chăn chiên
c. Trồng nho
d. Thu thuế

 

 

04. Năm bao nhiêu đời ông Noê thì lụt hồng thủy bắt đâu?(Stk 7,11-12)
a. Năm 120
b. Năm 150
c. Năm 500
d. Năm 600

 

05. Kho nước Lụt Hồng Thủy đang cạn, ông Noê mở cửa sổ  và thả con gì đàu tiên?(Stk 8,6)
a. Chim bồ câu
b. Chim sẻ
c. Con đại bàng
d. Con quạ


06. Sau khi thả con quạ ra khỏi tàu, qụa bay đi và không trở lại. Ông Noê đợi bao nhiêu ngày nữa để thả con bồ câu? (Stk 8,10-11)
a. 3 ngày
b. 5 ngày
c. 7 ngày
d. 12 ngày

 

07. Chiếc tàu của ông Noê làm bằng gỗ gì?(Stk 6,9-22)
a. gỗ tùng
b. gỗ bách
c. gỗ bá hương
d. gỗ keo

 

 

08. Chiếc tàu của ông Noê dài bao nhiêu thước? (Stk 6,7-19)
a. 40 thước
b. 70 thước
c. 120 thước
d. 150 thước

 

09. Cơn hồng thủy kéo dài bao nhiêu ngày trên mặt đất? (Stk 7,17)
a. 7 ngày
b. 12 ngày
c. 40 ngày
d. 70 ngày

 

 

10. Khi thấy nước khô cạn, ông Noê thả con bồ câu ra khỏi tàu lần nữa. Chiều đến, con bồ câu trở về với ông. Và mỏ nó có một nhánh xinh tươi. Đó là nhánh cây gì? (Stk 8,11)
a. Cây nho
b. Cây Ô liu
c. Cây vả
d. Cây bá hương

 

11. Con tàu của ông Noê dừng lại nơi ngọn núi nào?(Stk 8,4)
a. Núi Xinai
b. Núi Ararát
c. Núi Ô liu
d. Núi Môrigia

 

 

12. Khi ra khỏi tàu, ông Noê cùng toàn thể gia đình lập bàn thờ để kính Thiên Chúa. Thiên Chúa chúc lành cho ông và lập giao ước với ông là sẽ không bao giờ không còn có hồng thủy để tàn phá mặt đất nữa. Đâu là dấu hiêu của giao ước này?(Stk  9,13)
a. Con rắn đồng
b. Cây cung trên mây
c. Cây thập giá
d. Cột lửa


III. Ô CHỮ 

 


Những gợi ý

 

 

01. Con chim gì đã ngậm cành ô liu tươi bay trở về với ông Noê?  (Stk 8,11)


02. Dấu hiệu giao ước giữa Thiên Chúa với cõi đất là cái gì mà Ngài đặt trên mây? (Stk 9,13)

 

03. Ông Noê là người thế nào trước mặt Thiên Chúa? (Stk 6,9)


04. Gia đình của ai được cứu thoát khỏi lụt hồng thủy? (Stk 6,9)

 

05. Cơn hồng thủy kéo dài bao nhiêu ngày trên mặt đất? (Stk 7,17)

 

06. Một người con của ông Noê? (Stk 6,10)

 

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

Ông Nôê là người công chính,
hoàn hảo giữa những người đồng thời,
và ông đi với Thiên Chúa.
Sách Sáng thế ký 6,9

 


Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
CUỘC ĐỜI ÔNG NÔÊ
Sáng Thế Ký 6,9-12( x. 6,1-9,28)

I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề :
Ông Noê và chiếc thuyền
* Câu thánh Kinh Stk 6,13-14a

 

13 Thiên Chúa phán với ông Nô-ê: "Ta đã quyết định giờ tận số của mọi xác phàm, vì tại chúng mà đất đầy bạo lực: này Ta sắp tiêu diệt chúng cùng với đất.14 Ngươi hãy làm cho mình một chiếc tàu bằng gỗ bách.

 

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

01. b. 3 người con (Stk 6,9)
02. b. Sem, Kham, Giaphét (Stk 6,9)
03. c. Trồng nho (Stk 6,22)
04. d. Năm 600 Stk 7,11-12)
05. d. Con quạ (Stk 8,6)
06. c. 7 ngày (Stk 8,10-11)
07. b. Gỗ bách (Stk 6,9-22)
08. d. 150 thước (Stk 6,7-19)
09. c. 40 ngày (Stk 7,17)
10. b. Cây Ô liu (Stk 8,11)
11. b. Núi Ararát Stk 8,4)
12. b. Cây cung trên mây (Stk  9,13)

 


III. Ô CHỮ 

 

01. Bồ câu (Stk 8,11)
02. Cây cung (Stk 9,13)
03. Công chính (Stk 6,9)
04. Ông Nôê (Stk 6,9)
05. Bốn mươi (Stk 7,17)
06. Gia phét (Stk 6,10)

 

Hàng dọc : Ông Nôê

 

NGUYỄN THÁI HÙNG
Email: hungvinhson@gmail.com