Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mừng Trinh nữ Maria

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

MỪNG  TRINH  NỮ  MARIA

 Mừng Lễ Mẹ Nữ Trinh “ Mẹ Thiên Chúa ”
Cùng Giáo Hội con yêu Mẹ hết tình
Mẹ vô giá ! Ngọc qúy sáng lung linh
Con tôn sùng Mẹ Giáo Hội ! Mẹ Chúa

Không tội truyền Trắng Trinh từ muôn thủa
Chúa chọn Mẹ trong Thánh ý từ đầu
Mẹ tốt tươi ! Mẹ yêu Chúa thâm sâu
Ngài nâng Mẹ ! lên Chức Mẹ Thiên Chúa

Bóng hình Mẹ trong Thánh ý của Chúa
Mẹ Thiên Chúa ! Mẹ của cả loài người
Mẹ Trinh Vương ! Mẹ Ấu Chúa Ngôi Hai
Bao Ơn phúc Chúa tuôn xuống qua Mẹ

Ở Lộ Đức lời Mẹ nhắn nhỏ nhẹ
“Ta là Đấng Vô Nhiễm không Tội truyền”
Đúng Danh Mẹ ! Mẹ Nữ Vương Trinh Nguyên
Dẫu thụ tạo Mẹ là Mẹ Thiên Chúa

Con lạy Cha ! Cha chọn Mẹ tuyệt qúa !
Chính qua Mẹ ! Đất - Trời lại giao duyên
Mẹ Nữ Trinh ! Mẹ Chúa ! Mẹ Tinh Tuyền
Mẹ đầy phúc ! được Chúa Yêu riêng Mẹ

Dẫu Mẹ Chúa ! khiêm nhu không ngạo nghể
Ơn phúc Chúa cho Mẹ thật tuyệt vời
Maria ! Mẹ Thiên Chúa Ngôi Hai
Mẹ Mẹ con ! Mẹ của toàn nhân thế

Nhưng dầu thế , Mẹ đau khổ vô kể
Đúng như lời Ông Simong nói về :
“Ngọn gươm sắc sẽ thâu qua lòng Bà”
Đúng vậy đó ! Mẹ Đồng Công cứu chuộc

Mẹ Trinh Vương ! Mẹ Thiên Chúa NgôiHai
Kính yêu Mẹ ! con sùng kính Mẹ hoài
Ước ngày về Nước Trời xa trần thế
Con đồng hành cùng theo Mẹ lênTrời…!                   Cao Trí Dũng