Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mừng Lễ các Thánh

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

MỪNG LỄ CÁC THÁNH

 

Ta tuyên xưng Thiên Chúa là Đấng Thánh
Nhưng cũng nhiều Vị Thánh được Tôn phong
Theo Phụng vụ kính các Ngài quanh năm
Nhưng đặc biệt ngày một tháng mười một

 

Mỗi hằng năm dành kính chung Các Thánh
Các Ngài sống đức hạnh giửa chúng ta
Giờ đang hưởng nhan Thánh Chúa Thiên Đàng
Thánh ! Thánh ! Thánh ! Chúc tụng Ca khen Chúa

 

Mừng các Thánh hưởng Hạnh phúc muôn thủa
Nhờ sống tám mối phúc thật khi đương thời
Nay các Thánh hưởng Nhan Chúa cao ngơi
Bên các đạo binh của Thiên Quốc hằng sống

 

Mừng các Ngài sống Tin Mừng Sứ điệp
Theo chân Chúa nên nhân chứng Phúc âm
Sống đạo hạnh vui yêu thương ân cần
Luôn hài hòa sẻ chia tình đồng loại

 

Bao khốn khổ các Ngài không ngần ngại
Đã theo Chúa không sợ hãi nguy nan
Nhưng tin yêu hướng tâm lên Thiên Đàng
Thể hiện Lời Tin Mừng trong cuộc sống

 

Mỗi mối Phúc một cánh cửa hé lộ
Khuôn mặt Chúa Ba Ngôi Đấng rạng ngời
Ánh sáng thánh thiện hằng chiếu giải mọi nơi
Qua Chứng nhân tuyệt vời gương các Thánh

 

Các Thánh không là siêu nhân gì cả
Cùng yếu đuối hèn mọn như chúng ta
Nhưng các Ngài luôn vui sống hài hòa
Sống kỳ vọng với niềm tin phó thác

 

Nhưng chuyên chăm thực hành các mối phúc
Để lại ta những đường nét dũng trung
Từ Thiên Chúa nguồn thánh thiện vô cùng
Vì Thiên Chúa Ngài vốn là Đấng Thánh..!

 

Cao Trí Dũng