Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Lễ Thánh Gia Thất

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ THÁNH GIA THẤT
Tin Mừng thánh Luca 2,41-52

 

TIN MỪNG

Đức Giê-su ngồi giữa các bậc thầy Do-thái
41 Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua.42 Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ.43 Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết.44 Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc.45 Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm.

46 Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi.47 Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu.48 Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: "Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con! "49 Người đáp: "Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao? "50 Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.

 

Đức Giê-su còn sống ẩn dật tại Na-da-rét

51 Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.52 Còn Đức Giê-su ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta.

 


41 Each year his parents went to Jerusalem for the feast of Passover,42 and when he was twelve years old, they went up according to festival custom.

 

43 After they had completed its days, as they were returning, the boy Jesus remained behind in Jerusalem, but his parents did not know it.

 

 

44 Thinking that he was in the caravan, they journeyed for a day and looked for him among their relatives and acquaintances,45 but not finding him, they returned to Jerusalem to look for him.

 

46 After three days they found him in the temple, sitting in the midst of the teachers, listening to them and asking them questions,47 and all who heard him were astounded at his understanding and his answers.

 

 

48 When his parents saw him, they were astonished, and his mother said to him, "Son, why have you done this to us? Your father and I have been looking for you with great anxiety."

 

49 And he said to them, "Why were you looking for me? Did you not know that I must be in my Father's house?" 50 But they did not understand what he said to them.

 

 

51 He went down with them and came to Nazareth, and was obedient to them; and his mother kept all these things in her heart.

 

52 And Jesus advanced (in) wisdom and age and favor before God and man.

 

 

 


I. HÌNH TÔ MÀU

 

 

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca 2,46
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

01. Gia đình Đức Giêsu đi hành hương ở đâu? (Lc 2,41)
a. Sikhem
b. Bêlem
c. Giêrusalem
d. Núi Xinai

 

02. Đức Giêsu và cha mẹ ngài lên Giêrusalem để mừng lễ gì? (Lc 2,41)
a. Lễ Ngũ tuần
b. Lễ Vượt qua
c. Lễ Đền tội
d. Lễ Lều

 

 

03. Sau khi ở lại đền thờ và được cha mẹ tìm kiếm, Đức Giêsu đã nói gì? (Lc 2,49)
a. Sao cha me lại tìm con?
b. Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?
c. Đây là mẹ con.
d. Chỉ a và b đúng

 

04. Khi nghe lời Đức Giêsu, cha mẹ người có thái độ gì? (Lc 2,50)
a. Vui mừng
b. Bối rối
c. Không hiểu
d. Lo lắng

 

 

05. Tại Nadarét, Đức Giêsu sống thế nào? (Lc 2,51)
a. Khó nghèo
b. Hằng vâng phục cha mẹ
c. Bình an
d. Chỉ a và c đúng.


III. Ô CHỮ 

 

Những gợi ý

 

01. Hằng năm, cha mẹ Đức Giêsu trẩy hội đền Giêrusalem mừng lễ gì? (Lc 2,41)


02. Tại đền thờ, Đức Giêsu ngồi giữa những ai? (Lc 2,46)

 

03. Cha mẹ Đức Giêsu sống ở đâu? (Lc 2,51)


04. Tại Nadarét, Đức Giêsu sống thế nào với cha mẹ? (Lc 2,51)

 

05. Sau khi lễ xong, Đức Giêsu ở lại đâu? (Lc 2,46)


06. Hằng năm, ai cùng với ông Giuse và bà Maria trẩy hội đền Giêrusalem? (Lc 2,41)

 

07. Khi ở lại đền thờ, Đức Giêsu được bao nhiêu tuổi? (Lc 2, 42)


08. Người do thái mừng lễ vượt qua tại đâu? (Lc 2,41)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG


Sau đó,
Người đi xuống cùng với cha mẹ,
trở về Nadarét
và hằng vâng phục các ngài.
Tin Mừng thánh Luca 2,51

 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ THÁNH GIA THẤT

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :
Giữa các thầy dạy

* Câu TM thánh Luca 2,46

46 Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi.

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

01. c. Giêrusalem (Lc 2,41)
02. b. Lễ Vượt qua (Lc 2,41)
03. d. Chỉ a và b đúng (Lc 2,49)
04. c. Không hiểu (Lc 2,50)
05. b. Hằng vâng phục cha mẹ (Lc 2,51)

III. Lời giải đáp Ô CHỮ

01. Vượt qua (Lc 2,41)
02. Thầy dạy (Lc 2,46)
03. Nadarét (Lc 2,51)
04. Vâng phục (Lc 2,51)
05. Đền thờ (Lc 2,46)
06. Đức Giêsu (Lc 2,41)
07. Mười hai (Lc 2, 42)
08. Giêrusalem (Lc 2,41)

Hàng dọc : Thánh gia


NGUYỄN THÁI HÙNG
Email : hungvinhson@gmail.com