Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Cuộc Đời Đức Maria

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
CUỘC ĐỜI MẸ MARIA
Tin Mừng thánh Gioan 2,1-12

 

 

Tin Mừng

 

Tiệc cưới Ca-na

1 Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su.2 Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự.3 Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: "Họ hết rượu rồi."4 Đức Giê-su đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến."5 Thân mẫu Người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo."

 

6 Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do-thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước.7 Đức Giê-su bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chum đi! " Và họ đổ đầy tới miệng.8 Rồi Người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc." Họ liền đem cho ông.9 Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại10 và nói: "Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ."11 Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người.12 Sau đó, Người cùng với thân mẫu, anh em và các môn đệ xuống Ca-phác-na-um và ở lại đó ít ngày.


 

1  On the third day there was a wedding  in Cana  in Galilee, and the mother of Jesus was there.

2 Jesus and his disciples were also invited to the wedding.

 

3 When the wine ran short, the mother of Jesus said to him, "They have no wine."

 

 

4 (And) Jesus said to her, "Woman, how does your concern affect me? My hour has not yet come."

 

5 His mother said to the servers, "Do whatever he tells you."

 

 

6 Now there were six stone water jars there for Jewish ceremonial washings, each holding twenty to thirty gallons.

 

7 Jesus told them, "Fill the jars with water." So they filled them to the brim.

 

8 Then he told them, "Draw some out now and take it to the headwaiter." So they took it.

 

9 And when the headwaiter tasted the water that had become wine, without knowing where it came from (although the servers who had drawn the water knew), the headwaiter called the bridegroom10 and said to him, "Everyone serves good wine first, and then when people have drunk freely, an inferior one; but you have kept the good wine until now."

 

 

11 Jesus did this as the beginning of his signs in Cana in Galilee and so revealed his glory, and his disciples began to believe in him.

 

12 After this, he and his mother, (his) brothers, and his disciples went down to Capernaum and stayed there only a few days.

 

 

I. HÌNH TÔ MÀU * Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 2,5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II.  TRẮC NGHIỆM
CUỘC ĐỜI MẸ MARIA

 

01. Thánh Kinh không nhắc gì đến song thân của Đức Maria, nhưng theo truyền thống thân mẫu của Đức Maria tên là gì?
a. Bà Maria và ông Gioakim
b. Bà Êlisabét và ông Dacaria
c. Bà Anna và ông Gioakim
d. Ông Encana và bà Anna


02. Người chị họ của đức Maria tên là gì? (Lc 1,39-45)
a. Bà Bátseva
b. Bà Êlisabét
c. Bà Anna
d. Bà Gioanna

 

03. “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc”. Đây là lời của ai nói với Đức Maria? (Lc 1,42)
a. Bà Batseva
b. Bà Êlisabét
c. Ông Dacaria
d. Ông Giuse


 

04. “Trong nữ giới, có Người là diễm phúc, và đáng chúc tụng thay hoa quả lòng Người”. Lời chúc tụng này thốt ra từ môi miệng của ai? (Lc 1,39-56)
a. Bà Êlisabét
b. Bà Maria
c. Bà Mácta
d. Bà Xara


05. Người đã thưa với sứ thần Gáprien rằng: “Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa làm cho tôi như lời sứ thần nói”. (Lc 1,38).
a. Bà Elisabét
b. Bà Anna
c. Bà Maria
d. Bà Mácta

 

06. Khi gặp Người, sứ thần Gáprien nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. Sứ thần nói với ai? (Lc 1,28).
a. Bà Elisabét
b. Bà Anna
c. Bà Maria
d. Bà Xara


07. Ông Simêon đã thốt lên khi nhìn thấy Hài nhi :“Cháu bé bày được đặt làm duyên cớ vấp phạm cho nhiều người Ítraen ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. Còn chính Bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu lòng Bà”. Người phụ nữ mà ông Simêon nói tới là ai? (Lc 2,33-35
a. Bà Avigagin
b. Bà Xara
c. Bà Hêrôđia
d. Bà Maria


 

08. Tại Cana, để cứu vãn hạnh phúc cho đôi tân hôn khi họ hết rượu, Bà đã đứng ra xin Đức Giêsu làm phép lạ nước hoá thành rượu để cô dâu chú rể khỏi bẽ mặt. Người đứng ra xin Đức Giêsu làm phép lạ là ai?(Ga 2,1-10).
a. Bà Pơninna
b. Ông Phêrô
c. Ông Dacaria
d. Bà Maria

 

09. Sau khi truyền tin cho tư tế Dacaria, sứ thần Gáprien truyền tin cho ai? (Lc 1,26-28).
a. Bà Maria
b. Bà Elisabet
c. Bà Anna
d. Bà Xara


10. “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, Thần khí tôi hoan hỉ vui mừng vì Đức Chúa, Đấng cứu độ tôi”. Người hát vang bài ca ngợi khen này là ai? (Lc 1,46-48).
a. Bà Maria
b. Bà Đơvôra
c. Bà Miriam
d. Bà Elisabet11. Dưới chân thập giá, Đức Giêsu trao phó mẹ Người cho ai? (Ga 19,25-26)
a. Tông đồ Phêrô
b. Tông đồ Gioan
c. Tông đồ Giacôbê
d. Tông đồ Giuđa

 


12. Bốn đặc ân của Đức Mẹ là những đặc ân nào?
… … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … …

 

III. Ô CHỮ CUỘC ĐỜI MẸ MARIA

 

Những gợi ý

 


01. Gia phả Chúa Giêsu theo thánh Matthêu, cha của Giuse, bạn của Đức Maria. (Mt 1,1-17)

02. Người đã đính hôn Đức Maria. (Mt 1,18-25 )

 

03. Thân phụ đức Maria.


04. Điều bắt buộc đối với mọi nam nhân. (Lc 2,21)

 

05. Vua Dothái thời Chúa Giêsu sinh ra. (Mt 2,1-17)


06. Người được Chúa Giêsu trối cho Mẹ Maria (Ga 19,26-27)

 

07. Người theo dấu sao lạ đến Bêlem để chiêm bái và thờ lạy Hài Nhi Giêsu. (Mt 2,1-12)


08. Người nói với Đức Maria : “Còn chính bà, 1 lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà”. (Lc 2,35)

 

09. Nơi Chúa Giêsu sinh ra. (Mt 2,1-12)


10. Thời gian đủ sau khi sinh ra để làm lễ cắt bì và đặt tên. (Lc 2,21)

 

11. Tiệc cưới có Mẹ Maria và Chúa Giêsu cùng các tông đồ tham dự. (Ga 2,1-12)
 

12. Sứ thần đã truyền tin cho Đức Mẹ. (Lc 1,26-38)


13. Khi đủ tám ngày, người ta làm lễ cắt bì và đặt tên cho Hài Nhi là…(Lc 2,21-28)

 

14. Nữ tiên tri đã gặp Hài Nhi Giêsu và Mẹ Ngài trong Đền Thờ. (Lc 2,38-38).


Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

“Ngài bảo gì, các anh cứ làm theo”
Tin Mừng thánh Gioan 2,5

 


VUI HỌC THÁNH KINH
CUỘC ĐỜI MẸ MARIA

I. HÌNH TÔ MÀU 

* Chủ đề :
Đức Maria tại tiệc cưới Cana

* Tin Mừng thánh Gioan 2,5

"Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo."


II.  TRẮC NGHIỆM

01. Bà Anna và ông Gioakim
02. Bà Êlisabét (Lc 1,39-45)
03. Bà Êlisabét (Lc 1,42)
04. Bà Êlisabét (Lc 1,39-56)
05. Bà Maria (Lc 1,38).
06. Bà Maria (Lc 1,28).
07. Bà Maria (Lc 2,33-35
08. Bà Maria (Ga 2,1-10).
09. Bà Maria (Lc 1,26-28).
10. Bà Maria (Lc 1,46-48).
11. Tông đồ Gioan (Ga 19,25-26)
12.
        Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
Đức Maria Trọn Đời Đồng Trinh
Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội
Đức Maria Hồn Xác Lên Trời

III. Ô CHỮ

01. Giacóp (Mt1,1-17)
02. Giuse (Mt 1,18-25 )
03. Gioakim.
04. Cắt bì (Lc 2,21)
05. Hêrôđê Cả (Mt 2,1-17)
06. Gioan (Ga 19,26-27)
07. Chiêm tinh (Mt 2,1-12)
08. Simêon (Lc 2,35)
09. Bêlem (Mt 2,1-12)
10. Tám ngày (Lc 2,21)
11. Cana (Ga 2,1-12)
12. Gaprien (Lc 1,26-38)
13. Giêsu (Lc 2,21-28)
14. Anna (Lc 2,38-38)

Hàng dọc : CUỘC ĐỜI MẸ MARIA

NGUYỄN THÁI HÙNG
Email: hungvinhson@gmail.com