Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hướng tâm lên nhờ Mẹ

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

HƯỚNG TÂM LÊN NHỜ MẸ

 

Maria ! Mẹ Nữ Vương Trời đất
Con nguyện Mẹ chung chiến tuyến đấu tranh
Chống bất công , chống khủng bố bạo hành
Nhưng sức con không thể nào thắng được

Mùa Vọng về ! ăn năn những bội ước
Một dịp tốt nhìn sâu trong hồn này
Hỏi với Chúa con phải làm gì đây
Con tự hỏi , chưa có lời đáp trả

Nhưng hôm nay Lời Chúa gọi hối hả
Hãy chia sẻ cơm áo với tha nhân
Đến thăm viếng và hỏi han ân cần
Nhất những anh chị em sống bất hạnh

Với lòng Mẹ trải qua bao nghịch cảnh
Mẹ nhìn thấy những nguy hại đến đâu
Mẹ bảo vệ do tay Mẹ nhiệm mầu
Nhưng nhiều người còn thờ ơ với Mẹ

Lời kêu gọi khắp nơi từ lòng Mẹ
Xem chừng ra Thế gìới chẳng đổi thay
Họ chưa hiểu những lời Mẹ tỏ bày
Vẫn ăn chơi trụy lạc với trác táng

Ơn Cứu độ Chúa ban mãi chiếu sáng
Nhưng vẫn còn xa lạ với nhiều người
Mặc Sự thật và Công Lý Mẹ ơi
Do tà thuyết qủi ma làm sai lạc

Me hãy giúp con xa lánh tội ác
Cho con thấy Tình yêu thương của Cha
Để nhận rỏ Tình Cha thương mặn mà
Nhờ qua Mẹ chuyển cầu ! Mẹ Từ Mẫu

Con nguyện cầu sao kiên trung chiến đấu
Hiểu rõ thấy Tình Chúa thật cao ngơi
Hãy phó dâng hết cho Mẹ tuyệt vời
Và luôn hướng về Nước Trời Vĩnh cửu ..!

 

Cao Trí Dũng