Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đúng Tôi Là Vua

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

ĐÚNG TÔI  LÀ  VUA


             ( Chúa Nhật Kitô Vua )Dân tình xưa phải tuân lệnh Đại Đế
Cúi rạp đầu khi nhà vua đi qua
Nay người ta lo tạo dáng không à
Chạy theo tình,theo tiền của vật chất         

Trước Philatô : Đúng“Tôi là Vua”thật
Vương Quốc Tôi không thuộc về Thế gian
Như  kiểu nước , Quốc gia tại trần gian
Quốc gia này là độc nhất bất diệt

Một Quốc vương rất Tuyệt vời đặc biệt
Trên Nước Ngài gian dối không nương thân
Mà dựa vào một nền tảng toàn Chân
Dân Nước này trường cửu trong Chân lý

Được chi phối bởi yêu thương hoan hỷ
Quê hương Trời ! nơi cao qúy huy hoàng
Dân tình sống toàn thiện với Vinh Quang
Mọi sinh hoạt toàn ca mừng thánh hóa

Càng yêu nhiều ánh quang càng sáng tỏa
Hôm nay Chúa hỏi ta sâu thẳm lòng
Con có muốn ta làm vua con không..?
Con chọn Ngài , từ bỏ hết trần thế

Nhà tiền của hoặc danh vọng mặc kệ
Sống niềm tin theo giá trị Tin Mừng
Của Vương Quốc Tình yêu thương đặc trưng
Làm con Dân của Nước Chân -Thiện- Mỹ

Thánh hóa tất cả yêu thương liên tỷ
Con Lạy Chúa ! nguyện là một công Dân
Của Nước Ngài Nước Sự Thật Vương Thần
Vì Thiên Chúa ! Cha Tình yêu nhân loại

Ôi Tình yêu Nước Ngài thật khoan khoái
Ngài là Vua của lòng con mến thương
Hướng mãi về Thiên Quốc cõi Thiên Đường
Mong ngày về Vương Quốc Ngài Bất diệt …                  Cao Trí Dũng