Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sống Tốt Là Tử Đạo

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

SỐNG  TỐT  LÀ  TỬ  DẠO

 

Các Thánh Tử Đạo là những ai thế
Là Tín hữu phụ nữ và Nam nhân
Họ sống đạo! hành đạo rất ân cần…
Luôn trung kiên làm chứng nhân của Chúa

 

Là Tín hữu sống kiên cường một thủa
Bị bắt bớ làm của lễ hiến dâng
Trở thành là những Kitô Chứng Nhân
Vì Danh Cha nguyện hy sinh Tử Đạo

 

Ra Pháp trường các Ngài nên mạnh bạo
Xưng Danh Chúa kiên trung không ngại ngùng
Dẫu đổ máu theo Đạo Chúa đến cùng
Bao khổ hình lắm hãi hùng chẳng sợ

 

Nhờ Sức mạnh của Thánh Linh hỗ trợ
Đón nhận hết nhiều khổ hình chẳng nao
Trăm nghìn cách với sự chết thế nào
Các Vị ấy vẫn kiên trung dễ nể

 

Chết rồi ư ? trên tay cành vạn tuế
Hát mừng ca Chúc khen Chúa Thiên Cung
Một trăm mười bảy vị được hiển dung
Với Triều Thiên Quang Vinh trên Nước Chúa

 

Các Ngài là những Chứng nhân của Chúa
Sống đương thời luôn gánh bó với Người
“Qủa thật , qủa thật ta bảo các Ngươi”
Lúa thối đi !  mới đơm bông kết hạt

 

Maria ! Mẹ Nữ Vương Tử Đạo
Vi chính Mẹ Tử Đạo với Con mình
Suốt đời Mẹ Chứng nhân Chúa đóng đinh
Đường khổ giá Mẹ bám sát Chân Chúa

 

Đức Kitô mẫu gương tuyệt hảo qúa
Ngài yêu Cha hơn mạng sống của mình
Ngài chịu chết nên của lễ hy sinh
Tình yêu Kitô thắng đau khổ sự chết

 

                 Cao Trí Dũng