Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VUI HỌC THÁNH KINH 18 (1-10)

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH 18

RÈN LUYỆN TƯ DUY  4 (1-10)

Các  bạn  thân  mến,
để  hiểu  biết  và  thêm  lòng
yêu  mến  Thánh  Kinh,
chúng  ta  cùng  vui  học
qua  những Bài Tập Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ   &  Ô  Chữ .
Những bài tập này
dùng chính những
Nhân Vật và Địa Danh
được nói tới trong Tân Ước.
Mọi  trích  dẫn  và tên  riêng
đều  dựa  trên  bản dịch Thánh  Kinh
Lời  Chúa  Cho  Mọi  Người  2007
của  Nhóm  Phiên Dịch
Các  Giờ  Kinh  Phụng  vụ.
Chúc  các  bạn  có  những  giây phút
vui  và  bổ  ích.

 

01. NHANH MẮT ! L

 

Trong những nhân vật dưới đây có I nhân vật mà ta dùng những mẫu tự của nó để tạo thành 1 nhân vật mới.
         
MOSE
ACNI
SAUN
TITO
LINO
ENOT
XARA
AMON

 


Người ta sống
không chỉ nhờ cơm bánh,
nhưng còn nhờ mọi lời
miệng Thiên Chúa phán ra.
Mt 4,4

 

02. THỬ TÀI NHỚ ! L

Đây là những cặp mẹ con. Bạn hãy hoàn thành những cặp nhân vât này.

          MẸ                             CON
       *********                        *********
          ?                                GIESU
          ?                                SALOMON
          ?                               CAIN
          ?                               MOSE
          ?                               GIACOP
RAKHAP                                  ?
XARA                                       ?
RUT                                          ?
HAGA                                       ?
ELISABET                                ?

Anh em là muối cho đời.
Anh em là ánh sáng cho trần gian.
Mt 5,13-14

 

03. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN ! L

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.

GIOAN
COTURA
LORUKHAMA

Từ tiếp theo là :

MARIA
GIUDITHA
DERET
  ETTE         

 


04. CÙNG SUY GẪM ! L

Những nhân vật dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.

EXAU
DAKEU
CONELIO

Nhân vật tiếp theo là :

NICOLA
BARABA
MARIA
AQUILA

.

05. NHÂN VẬT TIẾP THEO ! L

MARIA
DIONYXIO
KHANAN
DACARIA
LYXANIA
BECNIKE

Nhân vật nào dưới đây sẽ xuất hiện tiếp theo ?

GIESU
ADAM
BOAT
BOXO" Điều gian ác,
nếu lịng ny ấp ủ,
chắc hẳn là Chúa chẳng nghe đâu."
Thnh Vịnh 66,18

 


06. CÙNG SUY NGHĨ  ! L

Những từ dưới đây được sắp xếp theo một trật tự lôgíc nhất định

DACARIA
BOLATTO
TERAC
DORUXILA
GIESE
GIACOBE
GIOXECH

Từ tiếp theo trong dãy từ trên là từ nào trong số các từ dưới đây.

ISAIA
HERODION
GIUDA
LADARO

 

Phúc thhay ai xây dựng hòa bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Mt 5,9

 


07. CÙNG TÌM ! L

 

Đây là tên những phụ nữ trong Thánh Kinh  đã được thêm 4 mẫu tự. Chúng ta cùng tìm xem đó là những nhân vật nào.

ONRUTTA
TAGIOANNAAM
ANETTETA
BAXARAMA
ENHERODIANI
ONGOMEAN
DIGIOKHEVETTE
MAGIAENNI

Gợi ý :
Trong dãy từ này có nhân vật RUT

 

 


08. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN ! L

 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.

PUPLIO
NICANO
EUBULO

Nhân vật tiếp theo là :

GIUSE
SAMSON
PELEC
CAIN               


"Ai được lên núi Chúa ?
Ai được ở trong đền thánh của Người ?
Đó là kẻ tay sạch lịng thanh,
chẳng mê theo ngẫu tượng,
khơng thề gian thề dối."
Thnh Vịnh 24,3-4

 


09. CÙNG SUY GẪM ! L

 

Những nhân vật dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.

 

SALOME
RAKHAP
QUIRINIO

Nhân vật tiếp theo là :

PHERO
SAMSON
BATOLOMEO
TIME

 


10. THỬ TÀI NHỚ ! J

Đây là những cặp cha con.  Bạn hãy hoàn thành những cặp nhân vât này.

             CHA                         CON
          *********                      *********
            ?                              GIESU
            ?                              PHERO
            ?                              ABEN
            ?                             IXAAC
            ?                             BOAT
       GIESE                             ?
     MANOAC                          ?
      DACARIA                         ?
         MINA                            ?
      MOTHUSELAC                 ?


NGUYỄN THÁI HÙNG


Gần Chúa hơn

Lạy Cha, thời gian đang trôi qua, con thêm tuổi, sức khỏe con kém đi, con đang đi tới cái chết. - Con có nên buồn không? Thưa không! Vì mỗi lúc qua đi đều đưa con đến gần Cha...

     Cho dù con người bên ngoài đi tới suy sụp, nhưng Cha đổi mới con ngưòi nội tâm từng ngày bằng tình yêu của Cha. Tình yêu này không bị lão hoá và không sa sút, mà là tuổi trẻ vĩnh cửu, là vẻ đẹp, là sức mạnh và là sự tươi mát. Vì thế, con có thể tiếp tục con đường của con với một tâm hổn vui sướng và tin tưởng. Con không sợ gì, vì con được tình yêu Cha bảo đảm. Cả Cha nữa, con không có gì phải sợ

Đức công chính không cản trở lòng tốt của Cha. Không phải là một sự công bằng hay thù hằn, như sự công bằng của chúng con, nhưng là một sự chính trực làm cho nên công chính.

Đức công chứih của Cha không lên án, nhưng uốn nắn lại và dẫn dắt trên con đường trở về với Cha. Công chính của Cha là thánh thiện của Cha. Và thánh thiện là ở trong tình yêu.

Lạy Cha, xin giúp con đừng bám lấy ai, ngoài Cha, và đừng cho gì là quan trọng, ngoại trừ tình yêu.

Xin cho con luôn đơn sơ, quảng đại, biết ơn, thanh thản hơn, cho tới giờ cuối cùng của cuộc đời con, là lúc con có thể dâng cho Cha hoàn toàn tất cả, và trở về với Cha.

Beda Ackermann

 

 

 

PHẦN GIẢI ĐÁP
*******

 

01. NHANH MẮT ! J
Đáp án : Từ nhân vật ACNI
ta có 1 nhân vật mới là CAIN

 

02. THỬ TÀI NHỚ ! J
Đáp án:
MẸ                           CON
*********          *********
MARIA                GIESU (Mt 1,16)
BATSEVA          SALOMON (2Sm 12,25)
EVA                    CAIN (St 4,1)
GIOKHOVET      MOSE (Xh 6,20)
REBECA            GIACOP (St 25,26)
RAKHAP            BOAT (Mt 1,5)
XARA                 IXAAC (St 21,3)
RUT                    OVET (Mt 1,5)
HAGA                 ITMAEN (St 16,15)
ELISABET          GIOAN (Lc 1,60)

 

03. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN ! J
Đáp án : Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 3 nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật xuất hiện:  GIUDITHA.

 

04. CÙNG SUY GẪM ! J


Đáp án : Những nhân vật đã được sắp xếp theo trật tự Alphabet từ dưới lên. Vậy nhân vật tiếp theo là BARABA

 

05. NHÂN VẬT TIẾP THEO !  J
Đáp án : BOXO. Bạn hãy quan sát mẫu tự cuối của mỗi từ đều có cặp. Nhân vật được lựa chọn là BOXO.

 

06. CÙNG SUY NGHĨ  ! J
 

Đáp án: ISAIA. Bạn nhìn vào chữ cuối của từ thứ 1 và chữ đầu của từ thứ 2, theo trật tự Alphabet.
 

 DACARI A
               B OLATTO
     TERA
C
               D ORUXILA
     GIES
E
              G IACOBE

GIOXEC H
               I SAIA

07. CÙNG TÌM ! J
Đáp án : Ta chỉ cần bỏ 2 mẫu tự đầu và 2 mẫu tự  cuối sẽ xuất hiện những nhân vật cần tìm.
RUT, GIOANNA, ETTE, XARA
HERODIA, GOME, GIOKHEVET, GIAEN

 

08. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN ! J
Đáp án : Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 3 nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật tiếp theo : GIUSE.


 

09. CÙNG SUY GẪM ! J
Đáp án : Những nhân vật đã được sắp xếp theo trật tự Alphabet từ dưới lên. Vậy nhân vật tiếp theo là PHERO.

 

 

10. THỬ TÀI NHỚ ! J


Đáp án:
                CHA                             CON
             *********                         *********
             GIUSE                       GIESU (Mt 1,16)
             GIOAN                       PHERO(Ga 1,42)
             ADAM                        ABEN (St 4,2)
             APRAHAM                IXAAC (Mt 1,2)
             XANMON                 BOAT (Mt 1,5)
             GIESE                       DAVIT (Mt 1,5)
             MANOAC                 SAMSON (Tl 13,2
             DACARIA                 GIOAN (Lc 1,60)
             MINA                         MALIA (Lc 3,31)
             MOTHUSELAC      LAMEC (Lc 3,37)

 

NGUYỄN THÁI HÙNG

 

Email: hunvinhson@gmail.com