Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ngày Chúa Đến Gần Rồi

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

NGÀY CHÚA ĐẾN GẦN RỒI
                 Chúa Nhật XXXIII / B-TN

 

Khi thời kỳ khốn khổ nó xảy đến
Sự khốn đốn ta chưa thấy bao giờ
Nhưng mỗi người ta có sẵn hồ sơ
Ai cũng mong được Ngài thương cứu thoát

Được bên Chúa có ơn Ngài phục hoạt
Ta hằng luôn hiện diện cùng với Ngài
Hoan hỹ lắm… ơn phúc Chúa thương ai
Riêng hồn con sẽ rộn lên mừng rỡ

Chúa chẳng bỏ con nơi âm phủ
Ngài chỉ đường dẫn tới trường sinh
Nơi hạnh phúc vô biên tràn tình
Bên hữu Chúa muôn đời khoái lạc

Đức Kitô ! của lễ qúi ghi tạc
Lễ toàn thiêu dâng Cha đền tội ta
Khi Chúa thương xóa sạch tội trong ta
Tội được tha , khồng cần đền tội nữa

Khi xảy ra cả bầu trời bão lửa
Đất rung chuyển bóng tối tăm tràn lan
Khắp nơi nơi thiên hạ họ khóc than
Sấm rền ! sét nổ ! ầm vang khắp trời

Khi nào xảy đến …chỉ mình Cha biết
Bổn phận ta cần thống thiết ăn năn
Yêu Lời Ngài cố chuyên chăm làm lành
Cầu chúng ta mỗi người được thoát nạn

Đồng tình luyến ái , vô luân bạo loạn
Những biến cố thời cuối đang xảy ra
Dân Tây phương quá tội lỗi sa đà
Tội chồng chất trừng phạt chắc sẽ tới

Chúa giúp con ! Đấng từ nhân Ngài hỡi
Để con sống xứng đáng theo Lời Ngài
Mong được ghi vào danh sách Ngài ơi
Được tuyển chọn hưởng Vinh Quang bất diệt

 

Cao Trí Dũng