Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sống Chết Vì Mẹ

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

SỐNG CHẾT VÌ MẸ

 

Xin dâng Mẹ tâm tình con hiếu thảo
Sùng kính Mẹ tin yêu Mẹ dịu hiền
Trong tay Mẹ tựa em bé hồn nhiên
Như cậu bé bình yên trong tay Mẹ

 

Lòng sùng kính của con xin dâng Mẹ
Tránh tội lỗi chiến đấu với qủi ma
Kính yêu Mẹ noi gương Mẹ thiết tha
Học Khiêm nhường Tin thác và Tuân phục

 

Nguyện hy sinh kiên nhẫn trong mọi lúc
Sống khiết tịnh và cầu nguyện không ngừng
Luôn dịu hiền và bác ái  yêu thương
Sống niềm tin van xin Mẹ cầu nguyện

 

Tin yêu Mẹ dâng lên Mẹ mọi chuyện
Sống đạo hạnh và trung thành noi gương
Luôn quan tâm học yêu thương khiêm nhường
Chống xác thịt ,tránh xa chước cám dỗ

 

Sùng kính Mẹ say yêu Mẹ bền đổ
Giúp yêu Mẹ và tìm Chúa mà thôi
Đạo binh Mẹ những chiến sĩ mân côi
Họ dũng cảm chống thế gian ma qủy

 

Tràng chuỗi hạt , vũ khí lợi hại nhất
Ơn phúc đầy nhờ kính Mẹ Mân côi
Sáng chiều tối Kinh Kính Mừng , Mẹ ôi
Tận hiến Mẹ ! toàn thân con nhỏ bé

 

Đôi mắt sáng chiếu soi con Me nhe'
Trông lên Mẹ ! Mẹ hiền lành kính yêu
Con ước ao được yêu Mẹ thật nhiều
Mong ơn Mẹ thương cầu thay nguyện giúp

 

Cao Trí Dũng