Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mến Chúa Yêu Người

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

MẾN  CHÚA  YÊU  NGƯỜI
                ( CN XXXI/B TN)


Mến Chúa yêu người tuy hai mà một
Không thể nói ta Mến Chúa Ba Ngôi
Mà từ khước không yêu thương người đời
Chi có một trong hai như không cóMến Chúa-Yêu người sứ mênh ta đó
Là hai điều chủ chốt của niềm tin
Cuộc sống ta cần thể hiện tận tình
Luật yêu thương và Mến Chúa nói rõMến Chúa Yêu người trọng nhất kia đó
Là hai điều chủ chốt Sống Niềm Tin
Khiến cuộc sống hành đạo nồng thắm tình
Nó gồm tóm hết cả mọi lề luậtHai điều  trong đạo tường thuật rõ nhất
Chan hòa Tình người Tình Chúa song hành            
Các Tín hữu ta nguyện thánh hóa nhanh
Theo gương Chúa vì yêu người xuống thếNgài mang theo Chân lý cho toàn thể
Chân lý ấy là “Mến Chúa Yêu người”
Tình liên đới kết chặt ta không lơi
Mến Chúa –Yêu người gồm tóm mọi lề luậtTa quán triệt Sách Tin Mừng qúi nhất
Chúa dạy ta luật yêu thương người đời
Chúa dạy ta kính mến Chúa của ngươi
Yêu người Mến Chúa  hai điều trọng nhất


Sống hành đạo ta Yêu thương nhau thật
Sống sùng đạo ta Mến yêu Chúa Trời
Mến Chúa Yêu người hạnh phúc bạn ơi
Ta cứ thế… thể hiện thật đúng đắnHãy cảm nghiệm và thường xuyên suy ngắm
Yêu được Yêu thanh thỏa nhất trong đời
Còn gì nữa  Hạnh phúc lắm bạn ơi
Gì qúi hơn Mùa Xuân MẾN  rộ nở ..!...                Cao Trí Dũng