Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cầu Giúp Các Linh Hồn

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

CẦU  GIÚP  CÁC  LINH  HỒN

 

Con biết rằng …Lạy Chúa lúc còn sống
Các linh hồn đã sai phạm bao nhiêu
Làm khổ lụy khiến Chúa phải ưu phiền
Chúa nhẫn nại! Chúa nhân từ thêm sức

Luôn xuống ơn cho họ được ý thức
Lo làm lành ,lánh dữ hưởng muôn ơn
Để trung dũng sống thánh hóa tốt hơn
Nhưng xác thịt và thế gian lôi cuốn

Nhưng than ơi lắm người vẫn để muộn
Mãi đắm mình trong thác loạn ăn chơi
Sống hiện sinh chẳng cần biết ngày mai
Nay chết đi vào luyện ngục khốn khổ
Dẫu sinh thời Chúa yêu thương qúa đổi
Tạo điều kiện !  trợ lực và ban ơn
Các linh hồn bị yếu hèn sinh lờn
Và cuộc đời vẫn dẫy đầy sai phạm

Mặc dầu thế Chúa cũng công minh lắm
Các linh hồn cần thanh luyện tội mình
Để chuẩn bị về Trời cõi Quang vinh
Cần chúng ta kẻ sống cầu giúp hộ
Van nài Chúa ! xin bớt phần phạt họ
Mau cho về Thiên Quốc ! lạy Chúa ơi
Bởi lòng Chúa mãi nhân từ muôn đời
Mong Tình Chúa sớm cho về Thiên Quốc

Chúa ơi Chúa ! lòng Chúa đầy lân tuất
Xin thương giúp hết các đẳng linh hồn
Cho họ được sớm về cõi Chí tôn
Hưởng nhan Chúa trên cõi Phúc bất diệt

Van nài Chúa với cõi lòng tha thiết
Xin thương nghe ! Chúa ôi nghe chúng con
Với lòng thành mến yêu Cha hết lòng
Giúp nhận lời con cầu thương các Đẳng

Cao Trí Dũng