Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Điều răn quan trọng

Tác giả: 
Jos Hồng Ân

 

 

Điều răn quan trọng
(CN 31 TN-B)


Một người trong các kinh sư
Đến gần hỏi Chúa thực hư thế nào
Thưa Thầy thầy trả lời sao?
Điều răn trọng nhất đứng vào đầu tiên
Chúa thì tức khắc nói liền
Phải là yêu mến Chúa Thiên hết lòng
Hết linh hồn với trí trong
Hết luôn sức lực thì hòng mới nên
Thứ hai cũng phải là nền
Yêu người thân cận ở bên cạnh mình
Điều răn còn lại thực tình
Chẳng hơn điều đó đã trình bày trên
Kinh sư liền cất tiếng lên
Thưa Thầy đúng lắm điều nền rất hay
Chúa là duy nhất đời này
Chẳng còn Chúa khác nào thay được Ngài
Mến yêu Thiên Chúa hoài hoài
Hết lòng, hết trí, hết tài sức ta
Yêu người thân cận thật thà
Như yêu chính bản thân mà vì yêu
Quý hơn của lễ toàn thiêu
Thấy ông ta nói những điều khôn ngoan
Chúa liền cất tiếng bảo ban
Nước trời ông có tiên vàn chẳng xa
Mọi người thán phục xuýt xoa
Không ai dám nói gì tra vấn Người.


Jos. Hồng Ân