Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mừng các Thánh Hiển Vinh

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

MỪNG  CÁC  THÁNH  HIỂN  VINHMừng các Thánh trên cõi Phúc Vinh hiển
Vui hiệp hoan mừng Chúc Chúa Thiên Đàng
Hoan vui thay hưởng Nhan Chúa Vinh Quang
Chung lời ca mừng hát Thánh Thánh ThánhBao thử thách ! lắm gian nguy khổ hạnh
Mà các Ngài trải qua lúc sinh thời
Xứng công phúc hưởng Vinh quang Trời tươi
Con nguyện cầu xin các Ngài thương đoáiĐời lữ hành nhiều khổ nguy sẵn đợi
Xin cầu giúp chúng con sống niềm tin
Noi gương xưa các chư thánh chung tình
Cùng giúp nhau chiến thắng bao trở ngạiNguyện kiên trung theo chư Thánh hăng hái
Sống Thánh hóa vượt gian khó trên đường
Để thu góp nhiều công phúc Tình thương
Làm hành trang cho cuộc sống oanh liệtÔi Thiên Quốc chốn Cao thiêng bất diệt
Cõi Huy hoàng thật Vinh Quang biết bao
Nơi chùm sáng huy hoàng đẹp dường nào
Chốn muôn đời hạnh phúc mãi ca hátÔi diễm lệ quanh Tòa Chúa hương ngát
Tràn thơm tho bao mùi vị nghê thường
Ôi đẹp quá tràn hương ngát mùi hưong
Lòng hoan vui hạnh phúc Mừng chư ThánhXin chư Thánh giúp con sống đạo hạnh
Gương các Ngài sống Bác ái yêu Thương
Theo dấu chân các vị chung trên đường
Cùng giảng rao Tin Mừng Chúa Cứu độ                  Cao Trí Dũng