Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Anh Hành Khất Mù

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

ANH  HÀNH  KHẤT  MÙ
               ( CN XXX/B – TN )Mắt Anh mù nhưng hồn anh vẫn sáng
Anh đang ngồi  xin xỏ bên vệ đường
Nhưng hồn Anh đã được Chúa yêu thương
Nên mắt Đức Tin của anh thật sáng

Anh kêu van bất chấp mọi ngăn cản
“Hỡi Con Vua Đavít xin xót thương tôi”
Biết niềm tin anh tha thiết van nài
Người  gọi anh , anh vui mừng hết sẩyLiệng bỏ áo choàng , anh đứng phắt dậy
Đến với Ngài !  cho con sáng ! lạy Thầy
Vào lúc ấy , Chúa cho anh sáng ngay
Khuôn mặt Chúa , người đầu tiên anh thấyChính Ngài đã mở đôi mắt…anh đấy
Đức Giêsu đã thắp sáng đời anh
Đức tin anh ! đã cứu chữa anh lành
Phúc anh thấy được Chúa ! dạ thỏa thíchMà anh gọi Ngài“Con Vua Đavít ”
Khi gọi Ngài rồi, hồn anh sáng lên
Vì anh tin vào Thiên Chúa Uy quyền
“Lạy Thầy xin cho con được thấy …”Đó là câu hằng ngày Chúa thúc đẩy
Mà chúng ta đã không chịu nghe lời
Mù lòa phần xác thấy ngay Chúa ơi
Còn mù mắt tâm linh thì qúa bậy bạXin thương mở mắt hồn con Chúa cả
Để con được thấy lòng Cha thương con
Là con của Cha mến cha thật lòng
Đội ơn Cha ! thấy được con nhỏ béThấy anh em đồng loại con một thể
Là hình ảnh yêu qúi của chính Cha
Cha yêu thương qui tụ chung một nhà
Hầu mai ngày chung hưởng Phúc bất diệt ..!

 

  Cao Trí Dũng