Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lời mặc khải của một Linh Hồn: phần 2

Lời mặc khải của một Linh Hồn: phần 2

 

Bài nói chuyện của một thầy Công Giáo tại một Đan Viện vào năm 1987 về mặc khải của một linh hồn mồ côi nói cho một người khác mà danh tánh phải giữ kín. Hãy nghe để biết về thế giới đời sau, về sự khao khát, đau khổ của một linh hồn trong Luyện Ngục. Chúng tôi đăng tải với sự dè dặt và dành sự biện phân cho mỗi Quí vị.

Xin tiếp tay cầu nguyện cho các linh hồn bằng cách tham gia Dụ Án Luyện Ngục pray_1 .