Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Yêu Thương Chung Lối

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

YÊU  THƯƠNG  CHUNG  LỐINụ hôn đầu… đan tay ấm áp
Hai ta nguyện đền đáp ơn Ngài
       Dù cho thách đố tương lai
Đương đầu hai đứa kề vai gánh gồng

Chung sứ mệnh một lòng ta tiến
Lắm gian nan , nguy biến chẳng sờn
        Hai mình nhất dạ keo sơn
Yêu người mến Chúa tạ ơn trọn đời

Tạ ơn Ngài cao ngơi  quyền cả
Cám ơn em tần tảo nuôi con
        Tù tội thân anh sống còn
Gia đình đoàn tụ vuông tròn yên vui

Giờ đất khách Quê tôi xa lắm
Yêu Quê hương nồng thắm em ơi
       Bên nhau cảm tạ Chúa Trời
Song hành ta nguyện Rao lời Tin vui

Mình ra quân ngậm ngùi đoan hứa
Với ơn Thầy vai tựa bên nhau
       Phục sinh Rao giảng - Nguyện cầu
Tình Thương Lời Chúa nhiệm mầu cao thiêng

Nguyện hiến mình ưu tiên em nhé
Noi gương Thầy mau lẹ ra quân
       Lời Chúa Tin vui đón mừng
Bên nhau rao giảng vang lừng Tình thương

Ước nhiều người vấn vương Lời Chúa
Ta bên nhau nguyện hứa Rao Lời
      Tin Mừng mang đến mọi người
Cùng nhau chia sẻ thấm Lời Tin Vui

      Hai mình lòng dạ bùi ngùi
Mở mang Nước Chúa Tin Vui lan tràn                  Cao Trí Dũng