Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mừng Năm Đức Tin

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

MỪNG NĂM ĐỨC TIN

 

Cha Chí Thánh Đấng Toàn năng hằng hữu
Cảm tạ Cha đã cho con Đức Tin
Nhờ vậy chúng con đã nhận biết mình
Cần thể hiện mọi sự Chúa Truyền dạy

Hầu đem lại cho con niềm hạnh phúc
Ngay đời này và luôn cả đời sau
Con lạy Chúa Đức Kitô nhiệm mầu
Ngài là Đường ,là Sự Thật , Sự sống

Con lạy Đấng Thánh Linh luôn sinh động
Thần Chân lý dạy con thấy đường đi
Điều phải tin và việc con phải làm
Để được sống và sống thật sung túc

Xin đở nâng Đức tin con yếu kém
Biết tín thác vào tình thương của Ngài
Sống dấn thân đi loan báo Tình thương
Cho mọi loài thụ tạo theo lệnh Chúa

Lạy Thánh Thần Đấng hướng dẫn muôn thủa
Xin khơi lại mọi điều con phải tin
Và mọi việc phải làm để Đức Tin
Của chúng con ngày một thêm khởi sắc

Xin giúp con tin lời Chúa vững chắc
Ngài dạy con và hội Thánh tông truyền
Biết phó thác mọi sự cho Tình yêu
Cùng với Mẹ Tạ ơn Chúa Chúc phúc

Nhờ Đức Tin giúp thánh hóa tiếp tục
Ơn Đức tin được sự sống muôn đời
Các Thánh Tử dạo Việt Nam ta ơi
Những tấm gương của Đức tin sống động

Xin giúp con thực hành Đức tin sống
Nhất là suốt trong năm Đức Tin này
Để biết sống tốt lành hơn mỗi ngày
Vinh hiễn muôn đời con Chúc tụng Chúa

 

Cao Trí Dũng