Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sách Biện Phân Thần Khí

Tác giả: 
Terri Escalante, MD

BIỆN PHÂN THẦN KHÍ

Download sách dạng Doc   | Acrobat Pdf  (Sách dạng pdf đã sắp xếp sẵn để in ra 2 mặt, xếp đôi lại thành quyển sách nhỏ).

Quí vị muốn mua sách tiếng Việt và tiếng Anh để sử dụng trong các buổi tĩnh tâm Linh Thao, xin liên lạc Santiago Productions 949- 214-6601 (nói tiếng Anh).

 

“Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức”. (Luca 4:18)

 

Hướng dẫn và linh hướng của Thánh Y Nhã cho đời sống hằng ngày của mỗi người chúng ta. Ngoài ra, đây cũng là tài liệu quan trọng cho các thành viên phong trào Linh Thao.

 

Mục Lục:

 

Phần Chú giải                               

 

Phần Một

 • Lời mở đầu                                                 
 • Lời của tác giả                                                         
 • Định nghĩa mười bốn qui luật Biện Phân Thần Khí       
 • Thế nào là Biện Phân Thần Khí                                 
 • Nhận biết những quấy động tâm linh                       
 • Ba mô hình Biện Phân Thần Khí                                
 • Giải thích 14 Qui luật Biện Phân Thần Khí                   

 

Phần Hai

 • Chiêm niệm và xét mình                                         
 • Phương thức cầu nguyện                                        
 • Những phương hướng xét mình khác                     
 • Bẩy ơn cần thiết                                                      

 

Phần Ba

 • An ủi thiêng liêng                                                 
 • Tám qui luật Biện Phân Thần Khí  cấp cao                 

 

Phụ lục

 • Những điều cần lưu ý khác                                       
 • Năm cách thức chiêm niệm                         
 • Thánh giá thật, Thánh giá giả                            
 • Bảng tóm lược 14 Qui luật Biện Phân Thần Khí         
 • Những sách và CD bằng Anh Ngữ liên hệ                   
 • Phần chú giải

 

Để bạn đọc có thể hiểu rõ hơn các danh từ tương đối mới mẻ khi đọc tài liệu này, chúng tôi xin giải thích một số danh từ được dùng trong sách này:

 

Giải thoát khỏi sự tiêu cực- là sự giải thoát của Chúa cho người đang bị ảnh hưởng bởi sự lừa dối tâm linh của Satan được thoát ra khỏi sự xáo trộn, bất an, đen tối mất hướng đi của tâm hồn.

 

An ủi Thiêng liêng = Quà tặng đến từ Thiên Chúa (cũng có thể đến cách gián tiếp qua những người xung quanh) = Sự tăng trưởng niềm hy vọng, đức tin, đức mến và niềm vui dẫn đến lời mời gọi hướng về mọi sự việc thuộc về thiên đàng và sự cứu độ của linh hồn. Ơn thanh tịnh và bình an trong Đấng Tạo Hoá.

 

Trống vắng Thiêng Liêng = Tiêu Cực = Đêm Đen = Sự gia tăng tình trạng đen tối của tâm linh (linh hồn). Tâm trí rối loạn, suy nghĩ luẩn quẩn không trong sáng, không có quyết định rõ ràng, dễ bị cám dỗ trở về với trạng thái cũ và đưa đến sự buồn chán, sợ hãi như thể mình đã và đang rời xa Thiên Chúa, mất niềm vui, muốn bỏ cuộc và lơ là không còn sốt mến phục vụ như trước hay muốn thay đổi cách phục vụ khác.

 

Thần lành = đến từ Thiên Chúa, và phần lớn đến từ các thiên thần bản mệnh của ta.

 

Thần dữ = đến từ Satan và bè lũ của ma quỷ. Chúng tạo ra sự lừa dối và rất mưu mô, xảo trá. Mục đích của chúng là tạo ảnh hưởng để lôi kéo ta ra khỏi sự hiện diện của Chúa, chúng tìm cách lấy đi tình yêu và niềm vui đến từ đường hướng tiến về Chúa.

 

Kẻ thù; có 3 kẻ thù chống đối ta: Thế gian, xác thịt và ma qủi

 

Quấy động: xáo trộn tâm hồn ta đến từ cả hai phía, Thiên Chúa và ma qủi với 2 mục đích khác nhau. Ta cần phải nhận định ai đang hướng dẫn ta trong giây phút hiện tại ấy.

 

Những ý tưởng trong tâm trí: thường sảy ra sau mỗi lần ta bị quấy động và nếu ta nhận xét, ta sẽ nghiệm ra nguồn gốc nó đã đến từ đâu. Nói cách khác: Nếu sự suy nghĩ đến minh bạch, rõ ràng và trong sáng thì sự quấy động có lẽ đến từ thần lành. Trái lại nếu sự suy nghĩ mù mờ, tiêu cực thì nó có thể đến từ thần dữ.

 

Cầu nguyện Tiếng Lạ = Cầu nguyện trong Thần Khí Chúa, thường thấy trong phong trào Canh Tân Đặc Sủng cho những ai được ơn này. Ơn này rất hữu hiệu khi ta đang ở trong tình trạng rối rắm, bất an, và nhất là không biết cầu nguyện thế nào cho đúng cách để được giải thoát khỏi sự dữ. Vì thế, ta nên cầu xin Chúa Thánh Thần cầu thay nguyện giúp thay ta vì Ngài là Thần Khí thấu xuất tâm can.