Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Yêu Thương Phục Vụ

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

YÊU  THƯƠNG  PHỤC  VỤ
   ( Chúa Nhật XXIX/B –KNTG )Con Người đến là để nhằm Phục vụ
Chứ không phải để được Phục vụ đâu
Đến hiến dâng vì mạng sống muôn dân
Hầu Cứu chuộc vì loài người tội lỗi

Đặc biệt nữa là nhằm đi Truyền giáo
Để loan báo Niềm tin của Tin Mừng
Về Thiên Chúa chịu chết , rồi Phục sinh
Về Nước Chúa , cõi Vinh quang bất diệt

Để mọi người đón Tin Mừng nồng nhiệt
Ta sẽ được sáng tỏ hơn Tin Mừng
Để yêu thương và Phục vụ không ngưng
Với tinh thần hy sinh thật quả cảm

Qua thể hiện chứng minh lòng can đảm
Yêu thương hơn và Phục vụ tha nhân
Vì mở mang Nước Chúa ta ân cần
Lo hiến thân xây dựng Nước hằng sống

Nhờ Phục vụ yêu thương cách sinh động
Thì Tin Mừng có cơ hội nở hoa
Phát triển thêm , bén rể sâu mọi nhà
Thì Thế giới Niềm Tin được phát triển

Bạn đã đang chứng kiến lòng biểu hiện
Của những người chấp nhận mọi nguy nan
Họ đương đầu với thách đố bạo tàn
Dẫu nguy khó Dấn thân vì Công lý

Vì Công bình cho gian nguy xã hội
Họ chăm sóc em nhỏ bị bỏ rơi
Họ tiếp tục làm Xã hội đổi đời
Thay não trạng của con người hiện tại

Hãy bỏ đi những thói hư băng hoại
Những mối lái cá nhân giành giật nhau
Hãy trở về lo tích cực nguyện cầu
Để Bác ái biến hóa đẹp xã hội

Con lạy Chúa ! giúp con biết Phục vụ
Mến yêu người vì có Chúa ở cùng
Biết can trường Rao Tình Thương Tin Mừng
Để Phục vụ mọi người  hình ảnh Chúa.                 Cao Trí Dũng