Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lại Nhớ Mẹ La Vang

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

LẠI  NHỚ  MẸ  LAVANGMẹ La Vang !  ưu ái con Dân Việt
Thánh địa La Vang Trung tâm Hành Hương
Rừng Lá vàng nơi xa xưa Mẹ thương
Mẹ hiện ra yên ủi trong nguy khốn

Vì Văn Thân con cái Mẹ rõ khổ
Trong hoàn cảnh sống chết ở nơi nầy
Rừng La Vang Mẹ xuất hiện tại  đây
Mẹ che chắn khi giáo dân trốn tránh

Phải rừng thiêng nước độc không than vãn
Nhưng giáo dân cậy trông Mẹ giữ gìn
Mẹ ủi an con cái Mẹ vững tin
Lòng kiên trung và vững vàng trông cậy

Dù đói khát thức ăn uống chẳng thấy
Biết tìm kiếm đâu ra được của ăn
Nhờ Mẹ thương no đói với rau,măng
Còn dân tình trốn rúc trong lo sợ

Vua chúa thời ấy bảo Công giáo tà đạo
Tìm đủ cách cấm cản họ đủ điều
Nhưng nhờ Mẹ La vang quá mến yêu
Mẹ thương ban sự can trường vì Chúa

Mẹ La Vang nhờ Mẹ thương một thủa
Nên con cái dẫu nguy khốn Mẹ thương
Cho tai qua nạn khỏi thêm can trường
Tạ ơn Mẹ ! con Dân Việt mến Mẹ

Mẹ La Vang nhờ tin yêu cậy Mẹ
Mẹ thương tình Mẹ ủi an đoàn con
Mẹ nâng đỡ ! Mẹ trợ giúp vuông tròn
Khi yên lành con cái vui về lại …

Giờ nghĩ lại Mẹ Lavang con cái
Tạ ơn Mẹ! Mẹ Trung Tâm hành hương
Tin yêu Mẹ !  trợ sức giúp thêm can trường
Để  Đất Mẹ  được  Tự Do – Dân Chủ                Cao Trí Dũng