Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Các Kinh Năm Đức Tin

Kinh Năm Đức Tin

Đức Thánh Cha chính thức công bố Năm Đức Tin bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 năm 2012 và kết thúc ngày 24 tháng 10 năm 2013.

 

KINH NĂM ĐỨC TIN

Lạy Chúa giầu lòng từ bi nhân hậu,
Con đến tìm gặp Chúa là Tình yêu,
Tạ ơn Chúa đã gieo vãi hạt mầm đức tin,
Trên quê hương đất nước chúng con.


Nhờ tình Mẹ của Thánh Maria là Mẹ các tín hữu,
Và máu của các chứng nhân đức tin đã đổ ra,
Xin cho con luôn biết sống tín thác vào Chúa,
Luôn tìm và thi hành Ý Chúa là điểm tựa của đời con.

Xin giúp con sống trọn tình con thảo với Chúa là Cha,
Sống vẹn nghĩa huynh đệ với nhau là anh em một nhà,
Mở rộng tình đồng cảm với mọi người anh em,
Chia sẻ mọi mỗi vui buồn, lo âu và hy vọng.

Kề bên Chúa con mơ thành ngọn đèn dầu nhỏ,
Tỏa sáng tình Chúa yêu thương khắp mọi nơi,
Đặc biệt nơi tâm hồn thiếu vắng tình thương và lẽ sống,
Nơi con tim khao khát tình thương và hy vọng.

Soi dẫn mọi người tìm gặp Chúa là Lời Hằng Sống,
Là Lời ban ánh sáng chân lý và sức sống dồi dào,
Là điểm tựa cho nhà nhà vui sống trong yêu thương,
Cho mọi người hiệp nhất nên một trong an bình. Amen.

 

===============

Kinh Tân Phúc Âm Hóa Năm Đức Tin

Đức Thánh Cha Bênêđítô XVI công bố NĂM ĐỨC TIN 11 tháng 10, 2012 đến 24 tháng 11, 2013


KINH TÂN PHÚC ÂM HÓA NĂM ĐỨC TIN

Lạy Cha trên trời,

Xin cha tuôn đổ Thánh Thần Cha trên con, để con cảm nhận được lời Cha trong Thánh Kinh.

  
Xin thôi thúc trong tâm hồn con những ước muốn được canh tân đức tin, và đào sâu mối liên hệ với Con Cha, Chúa Giêsu, để con thật lòng tin và sống Tin Mừng.

Xin mở trái tim con để lắng nghe Phúc Âm, và ban cho con niềm xác tín để loan truyền Phúc Âm cho mọi người.

Xin đổ Thần Trí của Cha, nhờ đó con được tăng thêm sức mạnh để ra đi và làm chứng nhân cho Tin Mừng mọi ngày trong đời sống của con, bằng lời nói và việc làm.

Trong những lúc hoang mang, xin nhắc con:

Nếu không là con, thì ai sẽ rao truyền  Phúc Âm?

Nếu không phải là lúc này, thì khi nào Phúc Âm sẽ được loan truyền?

Nếu không phải là chân lý Phúc Âm, thì điều gì con sẽ công bố ?

Lạy Cha, là Thiên Chúa của chúng con. Con cầu xin nhờ Chúa Thánh Thần, con có thể nghe được lời mời gọi Tân Phúc Âm Hóa, cho đức tin con bén rễ sâu và phát triển mạnh mẽ hầu loan truyền Tin Mừng, và một cách can trường làm chứng cho ơn cứu độ của Con Cha, Chúa Giêsu Kitô, Đấng hằng sống và hiển trị cùng Cha, trong sự hợp nhất với Chúa Thánh Thần, Một Thiên Chúa, đến muôn thuở muôn đời. Amen

=========

NEW EVANGELIZATION PRAYER
FOR THE YEAR OF FAITH

Heavenly Father,


Pour forth your Holy Spirit to inspire me with these words from Holy Scripture.

Stir in my soul the desire to renew my faith and deepen my relationship with your Son, our Lord Jesus Christ so that I might truly believe in and live the Good News. 

Open my heart to hear the Gospel and grant me the confidence to proclaim the Good News to others.

Pour out your Spirit, so that I might be strengthened to go forth and witness to the Gospel in my everyday life through my words and actions.

In moments of hesitation, remind me:

If not me, then who will proclaim the Gospel?

If not now, then when will the Gospel be proclaimed?

If not the truth of the Gospel, then what shall I proclaim?

God, our Father, I pray that through the Holy Spirit I might hear the call of the New Evangelization to deepen my faith, grow in confidence to proclaim the Gospel and boldly witness to the saving grace of your Son, Jesus Christ, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen.