Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vũ khí Mân Côi

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

VŨ  KHÍ  MÂN  CÔIHoa Mân Côi  vũ khí sắc bén nhất
Sức công phá của nó thật kinh hoàng
Loại vũ khí rất hiệu nghiệm tinh khôn
Nó mang lại một hiệu quả kinh ngạc

Ai đã từng xử dụng trong công tác
 Khi trong mình có vũ khí Mân Côi
Chắc kinh nghiệm thế nào họ biết rồi
Nó nhạy bén  và rất là hiệu nghiệm

Qua lịch sử Giáo hội không có hiếm
Đảng Cộng sản Liên xô đã ra đời
Mẹ Phatima cũng hiện ra Tháng Mười
Mẹ đã trao vũ khí cho ba Trẻ

Mẹ kêu gọi lần Chuỗi hạt đi nhé
Và Nước Nga sẽ trở lại sau này
Mẹ nhắn gởi Mân Côi rộ nở ngay
Và Thế giới hoan vui Tạ ơn Mẹ

Nạn nhuộm đỏ của Cộng sản không thể
Con cái Mẹ tiếp tục đêm lẫn ngày
Họ xử dụng Tràng chuỗi hạt trong tay
Hoa Mân Côi loại vũ khí tuyệt diệu

Ta Dân Việt con cái Mẹ đã hiểu
Hãy nghe Mẹ xư dụng vũ khí này
Chắc chắn rồi Việt Nam sẽ đổi thay
Nhờ Mân côi Nước Tự Do – Dân Chủ

Đảng Cộng sản đồ quân hèn thái thú
Tàn ác mấy rồi  cũng bị bó tay
Tràng Chuỗi hạt Mân côi vũ khí này
Sẽ đè bẹp và tiêu diệt bọn chúng

Đồ quân cướp lũ gian manh thất sủng
Vì hám lợi lo bán nước buôn dân
Rước Tàu vô chúng thôn tóm ta dần
Năm rõ mười ta Quyết tâm đánh đuổi


 Cao Trí Dũng