Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ánh Sáng Chân Lý

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

ÁNH  SÁNG  CHÂN  LÝ

Cả một đời ta mãi đi tìm kiếm
Cái Chân lý cuộc đời giữa hoang sơ
Tìm đâu ra tôi vẫn thấy mù mờ
Tôi mãi suy mãi tính trong hoang lạnh

Trời đất hỡi biết làm sao để tránh
Mọi tà thuyết lệch lạc chẳng đến đâu
Giờ ngẫm suy tôi lại nghĩ trong đầu
Là Chân lý thì vẫn là Chân lý

Đúng như thế nghiệm suy lại thật kỹ
Mọi sự đời rồi cũng sẽ qua đi
Nếu không theo Thánh ý lợi ích gì
Rồi sẽ vào ngõ cụt thật vô ích

Rồi cũng lại cô liêu gặp hoang tịch
Cầu Thánh Linh soi sáng giúp con hay
Tìm đâu ra một Chân Lý trình bày
Cho hợp lý với Niềm tin chân thật

Chỉ còn cách tìm đến Đấng DUY NHẤT
Để mặc sức cùng tỏ tình với Ngài
Đấng Quyền uy Nguồn Chân Lý Cao ngơi
Ngài là ĐƯỜNG,là SỰ SÁNG, CHÂN LÝ

Tôi xác quyết đúng rồi Đấng Chân lý !
Cùng với Mẹ tôi tỏ tình Tạ ơn
Dâng lên Chúa Đấng nguồn mạch đầy ân
Hằng đoái thương và trợ giúp con với

Bao năm tháng con quay cuồng trông đợi
Nhờ Thánh linh chiếu sáng lên hồn tôi
Đây Chân Lý  Tin Mừng sáng tỏ rồi
Mọi lạc thuyết sẽ hết còn chỗ đứng…              Cao Trí Dũng