Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hoa Thắm Mân Côi

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

HOA THẮM  MÂN  CÔI


Mân Côi Hoa thắm sắc hương
Yêu say Chuỗi hạt Mẹ thương bao lần
SÁNG  chiều Tòa Mẹ con dâng
VUI - THƯƠNG - MỪNG  Mẹ  hiến thân vuông tròn

Mân Côi rộ nở  trong con
Nguyện lòng tạ Mẹ cậy trông một đời
Sáng chiều Kinh hạt Mân côi
Tin yêu cạnh Mẹ sống đời hiến dâng

Mẹ Gương Thánh ý “ Xin Vâng”
Bao nhiêu gian khổ Mẹ từng trải qua
Tình Mẹ yêu con hải hà
Mẹ Hằng tuôn xuống bao la ơn lành

Ngôi Hai Con Mẹ vinh danh
Mân Côi Chuỗi hạt thực hành Mẹ vui
Trên tay Xâu chuỗi ngậm ngùi
Tôn sùng Tim Mẹ an vui trong hồn

Nguyên đời yêu Mẹ sắt son
Vững tin cậy Mẹ vuông tròn hiến dâng
Tháng Mười Thế giới vui mầng
Mân Côi rộ nở Mẹ từng hứa ban

Hòa Bình Đất Mẹ Việt Nam
Hình cong chữ  S Bắc – Nam một nhà
Tình Dân với Mẹ  mặn mà
Mân Côi đèn nến mọi nhà nở hoa

Triều Thần  kính Mẹ Ngai tòa
Thế trần con cái dâng hoa Chúc mừng
Mọi nhà đèn nến tưng bừng
Mân Côi Chuỗi hạt kính dâng Mẹ hiền


                Cao Trí Dũng