Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nhìn lá vàng rơi ngẫm kiếp người

Tác giả: 
Thanh Sơn

 

NHÌN LÁ VÀNG RƠI GẪM KIẾP NGƯỜI

 

 

 

Nhìn ra kia lá vàng rơi lác đác 
Gió cuốn vèo! như rác rưởi tràn lan 
Ta biết ngay kiếp lá đến ngày tàn 
Rời nguồn sống rồi tan vào cõi khác

 

Tiễn lá đi có kèm theo tiếng nhạc 
Lá có nghe hoan lạc bước tương lai? 
Hay sầu thảm buồn phiền nằm nghĩ lại 
Tiếc ngày xanh! lỡ dại lắm gương mù

 

Ganh với đời, chẳng học cách khiêm nhu 
Luôn thua đủ, gây thù vương khắp chốn 
Lắm kheo khoang chẳng học lời từ tốn 
Để bây giở khốn đốn gặm cô đơn

 

Xưa huênh hoang ngỡ đời chẳng ai hơn 
Ta là nhất "mục nhơn hạ vô song" 
Mới kiêu căng nay chui vào ống cống 
Đến cuối đời một đống chẳng ai ưa

 

Kẻ độc tài gian ác hãy mau chừa! 
Hãy nhìn kỹ mà thừa cơ hoán cải 
Lưới trời nay đang sàng lọc phế thải 
Từ ngàn xưa lẽ phải thắng gian tà

 

Kẻ tàn độc lưới trời chẳng thứ tha 
Tần Thủy hoàng nay tới Gadafi 
Vàng từng núi cũng bỏ lại ra đi 
"Lưu xú danh" sử ghi muôn vạn kiếp

 

Nhìn tội ác chúng làm mà kinh khiếp 
Lòng tham lam đã giết hại bao người 
Cướp của dân là mang tội với trời 
Kẻ phản quốc đất trời không dung thứ...

 

Nhìn ra kia lá vàng rơi đầy ứ 
Trở về đâu đời lữ thứ ra đi 
Và đời ta mang theo được những gì? 
Tiền của vàng có khi đầy đá qúy...

 

Nhìn lá vàng rơi như đời ta được ví... 
Hãy sống sao đẹp ý trước Thiên Nhan 
Lá về cội vui hưởng kiếp "Thiên Đàng" 
Và xây dựng "Địa Đàng" nơi đang sống.

 

 

Thanh Sơn 21.10.2011