Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nhiệm tích Tình Yêu

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

NHIỆM TÍCH TÌNH YÊU
(Chúa Nhật XXX / A –Khánh Nhật Truyền Giáo)

 

Phép Thánh Thể nguồn yêu thương mầu nhiệm
Giới răn Chúa Mến Yêu thương tràn tình
Người dạy ta rán thực hành trung trinh
"Mến yêu Chúa hết linh hồn tâm trí

 

Yêu anh em như yêu chính mình vậy"
Sách Thánh gồm tóm“Mến Chúa, yêu người”
Mọi lề luật qui về đó cả thôi
Là tổng hợp lời giảng rao của Chúa

 

 

Kể cả luật Môi-sen , sách Ngôn sứ
Sứ điệp Chúa là Mến Chúa Yêu người
Nguyện cầu Chúa giúp thể hiện khắp nơi
Lời hằng sống “Yêu người và Mến Chúa”

 

Ta ước mình sống Ơn nghĩa muôn thủa
Nên con cái của Chúa như Mẹ Con
Mến Chúa hết tâm trí và linh hồn
Và yêu người như yêu chính mình vậy

 

 

Lòng Mến Chúa yêu thương người sâu đậm
Gương của Thầy Ngài là nguồn yêu thương
Thương yêu ta Ngài thật là con đường
Là Chân Lý , là Sự sống bất diệt

 

Ôi Thiên Chúa Đấng yêu ta nồng nhiệt
Con chẳng hiểu hết tình Chúa thương ta
Ngài chịu chết vì người yêu kia mà
Ôi tình yêu trổi vượt hơn tất cả

 

 

Huyền diệu tuyệt vời thương yêu
Càng say Tình Chúa càng nhiều mến thương
Mến thương độc đáo con đường
Tình người Tình Chúa yêu thương song hành ..!...

 

Cao Trí Dũng