Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ngày thứ 2 của tôi

Tác giả: 
Hoài Việt

 

 

Ngày thứ 2  của tôi bắt đầu

 
           Chỉ Cha có thể ban thôi
cho con nên thánh bởi Người quyền uy!
 
                      ***
 
Như em bé tuy đời chưa thấu hiểu
vẫn hân hoan ngưỡng mộ những hành vi
của anh hùng các Thánh đã thực thi
tình yêu Chúa khôn bì lòng dũng cảm!
 
Con ao ước thân này dư can đảm
như  Việt Nam "DŨNG LẠC" thánh hùng anh
Cát Minh "GIOAN THÁNH GIÁ" đã lưu danh
nêu gương sáng như tranh cho nhân thế.
 
Nhưng tự xét con đây nào ví thể
Chúa dựng con mong để thấu suốt lời
một huy hoàng thực sự cỏn con thôi
việc lành tốt khéo thời nên che đạy.
 
để khuất mắt láng giềng không ngó thấy
và mắt mình cũng vậy khỏi nhìn qua.
"Tay trái chẳng nhận ra tay phải diễn".(1)
Cha trên Trời ân điển sẽ thương ban.
 
Rồi ngay từ phút ấy mãi miên man
con cảm nhận rõ ràng lòng tin tưởng:
muốn nên thánh tâm hồn nên khiêm nhượng.
Đừng tin vào công trạng của riêng thôi.
         
Vì xét mình chẳng thấy có công rồi
nhưng tín thác Chúa Trời thêm nhân đức
Cho tâm hồn nhận thức thực thi luôn
hằng cố gắng yêu thương lòng chính trực. 
 
Thang hoàn hảo quyết tâm leo từng bậc
tin Cha chờ thường trực nắm tay lôi
khoác lên con công đức của Cha rồi.
thăng thưởng tiếp bề tôi thành thánh nhỏ.
 
                                    ***
          Kim Ô lại lẩn sau đồi
Chị Hằng tỏa sáng rực ngời bề tôi
         tin Cha có thể ban thôi
cho con nên thánh bởi Người quyền uy
 
          Lạy Cha yêu dấu từ bi
nhắc con đừng có quên đi phận hèn
         tự mình chẳng có chi hên
giấc mơ thánh nhỏ khó nên mộng thành.
 
        Chỉ Cha mới thể chúc lành
rải ươm hạt giống hầu nhanh nẩy mầm
        thực thi hai chữ vâng tuân
  công lao thô thiển kết vần hồn mơ.
 
       Lạy Cha yêu dấu đừng ngơ
thân thương chúc phúc từng giờ hôm nay
      chúc con luôn mãi hàng ngày
chiều tàn đêm tiếp theo ngay đấy mà.
 
        Cúi đầu thầm lặng xin Cha
chúc con nồng giấc tâm ca an bình
        hiến dâng trọn thảy tâm linh
xác hồn phó thác đêm thanh Tay Ngài./-
 
 
     Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường
 
(1) - "Tay trái không biết việc tay phải làm" (Mt 6-3)