Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cầu Mẹ Hòa Bình

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

CẦU  MẸ  HÒA  BÌNH

 

Muốn Hòa Bình Thế giới phải Cầu nguyện
Muốn Hiệp nhất hãy yêu thương ! nguyện cầu
Yêu Đức Mẹ ! Kinh Mân Côi nhiệm mầu
Lần Chuổi hạt , ăn năn Tôn sùng Mẹ

Hãy cổ võ mọi người lần hạt nhé
Gia đình Lần hạt luôn cảm nhận Bình yên
Thành Tổ ấm trở thành Vườn Địa Đàng
Thiên Đàng đâu xa! trong gia đình họ

Mẹ lặng suy Thánh Ý ở trong đó
Tung hộ Mẹ ! Mẹ Nữ Vương Triều Thần
Mẹ của con ! Mẹ toàn thể thế nhân
Tình Mẹ yêu bao la hơn biển cả

Đàn hát lên ! Mẹ đầy ơn Phúc lạ
Hơn tất cả mọi người nữ thế trần
Chúa tượng thai trong lòng Mẹ đầy ân
Qua Thánh Thần Chúa đến cung lòng Mẹ

Cầu Ơn Mẹ nguyện xin Chúa Mẹ nhé
Ơn tha tội …bao lỗi phạm trong đời
Xin Mẹ yêu ! cầu bầu Chúa Mẹ ơi
Cho Việt Nam trước hiểm họa mất Nước

Nhờ Mẹ giúp con Dân việt tiến bước
Theo chân Mẹ ! Mẹ Nữ Vương Hòa bình
Ở bên Mẹ , Mẹ Con Chúa Uy linh
Sống bên Mẹ! con cái Mẹ  đầy phúc

Yêu kính Mẹ lần Chuỗi hạt mọi lúc
Hoa Mân côi sẽ rộ nở trong hồn
Cùng với Mẹ dâng lên Chúa Chí tôn
Say hoan lạc ! trước Tòa Mẹ Thiên Quốc

Yêu Quê Hương ! Mến Mẹ ! thương Dân Tộc
Đất Nước Việt trước hiểm họa nguy nan
“Mẹ ơi ! đoái thương xem Nước Việt Nam”
Đưa Việt Nam qua hiểm nguy Mất Nước..!...

 

                   Cao Trí Dũng