Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mân Côi Một Loài Hoa Quý

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

MÂN  CÔI  MỘT  LOÀI  HOA  QÚYMột loài Hoa rất qúi và đẹp tuyệt
Hoa nở rộ vào tháng Mười mỗi năm
Yêu Hoa đẹp con cái Mẹ siêng năng
Lần Chuỗi hạt tràn hương lòng say đắm                             

Đúng loài hoa hương thơm tho sắc thắm 
Hoa khiến Mẹ Thiên Chúa phải mủi lòng
Qua chuỗi hoa ta say sưa cậy trông
Loài Hoa này tôn vinh Mẫu tâm Mẹ

Mẹ thích thú Mẹ nhắn gởi nhỏ nhẹ
“Các con hãy siêng lần hạt Mân Côi
Hối tội rồi, Mẫu Tâm Mẹ kính tôn
Thì hòa bình Thế giới sễ ổn định”

Hoa Mân côi lan tỏa ngoài dự  tính
Khắp Thế giới nở rộ loài hoa này
Hoa hồng phúc tươi mát thật đẹp thay
Khắp trần thế lòng người tràn hoan lạc

Hoa mang tên Mân côi hương ngào ngạt
Khiến lòng người khắp trần thế đó đây
Họ tha thiết với Ơn phúc tràn đầy
Nhờ chuỗi hạt ta say sưa mừng hát

Hoa Mân Côi tháng mười tràn hương ngát
Dân tình Việt cậy trông Mẹ mỗi ngày
Siêng lần hạt Hoa Mân côi từ đây
Mong Mẹ thương Mẹ tra tay trợ giúp

Dưới chế độ khát máu hằng sôi sục
Với trấn áp và khát máu Dân lành
Mẹ Mẹ ơi ! dâng lên Mẹ con dân
Để qua Mẹ Hoa Mân côi tươi mát

Hoa Mân Côi không bao gìờ mờ nhạt
Kinh Kính Mừng con cái Mẹ siêng năng
Lời Mẹ nhắn họ sùng kính thi hành
Chuỗi Hoa lòng Mân Côi dâng Cầu Mẹ